Wiedza
28 czerwca 2007

Po raz drugi z rzędu Kontekst HR został uznany przez koncern PHILIPS za najlepszą firmę szkoleniową w Polsce. Ocena dotyczyła szkoleń realizowanych w 2006 roku. W rankingu wzięto pod uwagę 14 firm szkoleniowych, które świadczyły usługi szkoleniowe dla różnych spółek koncernu PHILIPS w Polsce. Dostawców oceniano na podstawie 16 kryteriów. Były to m.in.: jakość oferowanych programów szkoleniowych, wartość wykorzystywanego know-how, elastyczność na potrzeby Klienta, rozwój trenerów, atrakcyjność […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej
4 czerwca 2007

Ta zmiana jakościowa stała się możliwa dzięki niewyobrażalnej wprost pracy średniego wiekowo pokolenia polskich menedżerów, którzy zaczynali swoje kariery w latach 90-tych. Start był trudny i w wielu firmach przebiegał boleśnie. Te problemy dotyczyły głównie umiejętności liderskich. Menedżerowie uczyli się kierowania ludźmi w praktyce na własnych błędach, a wynikało to z braku dobrych wzorców w ówczesnej kulturze organizacyjnej. Wystarczy, aby ci z czytelników, którzy zaczynali swoje kariery […]

Jacek Smura

Jacek Smura
czytaj więcej

Żyjemy w świecie ciągłych zmian i zacierających się granic. W świecie, w którym coraz mniejszym problemem staje się język narodowy. Bez względu na narodowość – mamy dostęp do Internetu, możemy słuchać tej samej muzyki, oglądać te same filmy, otrzymywać te same wiadomości. Żyjemy też w czasach międzynarodowych korporacji. Bez względu na kraj – w ramach konkretnej organizacji osiągamy cele, mierzone podobnymi wskaźnikami. Wytwarzamy tzw. kultury organizacyjne, opisujemy procedury, […]

Anna Filipow

Anna Filipow
czytaj więcej