Wiedza

Warsztat prowadzony podczas HR lunch meetingu w Warszawie (25.11.2011 r.) przez Annę Ledwożyw (AXTONE) i Annę Filipow (Kontekst HR International Group) relacjonuje Anna Filipow.   Szersza odpowiedź na pytanie „Czy HR może przypisać sobie tytuł lidera zmian?” wymaga zastanowienia się. Z pewnością jednak liderska pozycja HR opiera się na komunikacji i dobrym doborze jej narzędzi.   W pierwszej fazie dyskusji pani Anna Ledwożyw, Dyrektor […]

Anna Filipow

Anna Filipow
czytaj więcej

Warsztat prowadzony podczas HR lunch meetingu w Warszawie (25.11.2011 r.) przez Joannę Mazurek (MONIER GROUP) i Dorotę Wiśniewską (Kontekst HR International Group) relacjonuje Ewa Prędka.   Dyskusja, która odbyła się podczas warsztatu, dotyczyła wspierania przez działy personalne strategii firmy. Uczestnicy skupili się na następujących tematach:   Przygotowanie organizacji do nowej strategii Każda organizacja stawia przed sobą nowe wyzwania, kreuje własną przyszłość – tworzy strategię […]

Ewa Prędka

Ewa Prędka
czytaj więcej

Warsztat prowadzony podczas HR lunch meetingu w Warszawie (25.11.2011 r.) przez Sylwię Krzyżycką (HORTEX) i Katarzynę Haraszczak (Kontekst HR International Group) relacjonuje Marcin Pawłowski.   „To, czy organizacja jest na pewne zmiany gotowa, czy też nie, bardzo często wynika z postaw i mentalności samych zarządzających, w tym także dyrektorów HR”. Cisza zaległa na sali, kiedy pani Sylwia Krzyżycka, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Hortex S.A., poprowadziła prezentację […]

Marcin Pawłowski

Marcin Pawłowski
czytaj więcej

Wystąpienie podczas HR lunch meetingu w Warszawie (25.11.2011 r.) pani profesor Ewy Szafraniec z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorki raportu „Młodzi 2011 r.” relacjonuje Ewa Prędka.   Celem raportu „Młodzi 2011” jest przekazanie zebranej wiedzy o wielu wymiarach funkcjonowania młodej generacji. Raport powstał w wyniku prac interdyscyplinarnego zespołu, kierowanego przez ministra Michała Boniego, szefa zespołu doradców strategicznych Premiera.   Ich dom to ponowoczesność […]

Ewa Prędka

Ewa Prędka
czytaj więcej

Wystąpienie podczas HR lunch meetingu w Warszawie (25.11.2011 r.) pana Pawła Zygarłowskiego, Prezesa Zarządu Centrum Rozwoju Szkół Wyższych TEB-Akademia, relacjonuje Agnieszka Hreczuch.   TEB Akademia jest założycielem największej w Polsce grupy uczelni niepublicznych, znanych pod nazwą Wyższa Szkoła Bankowa. Uczelniana działalność ma tę specyfikę, iż ludzie są w niej naturalną częścią produktu. HR powstał w TEB Akademia po około 10 latach działania […]

KontekstHR

czytaj więcej

Wystąpienie podczas HR lunch meetingu w Warszawie (25.11.2011 r.) pani Ewy Walendy, redaktor prowadzącej miesięcznika „Personel i Zarządzanie”, relacjonuje Tomasz Antosiak.   Human Resources, HR, zasoby ludzkie, działy personalne… Przez ten rok na wszystkich HR lunch meetingach te słowa odmieniono chyba przez wszystkie przypadki. Spotkania stały się okazją do podsumowań, refleksji i nowego planowania strategii HR na nadchodzący rok, który z pewnością będzie czasem wyzwań i być […]

Tomasz Antosiak

Tomasz Antosiak
czytaj więcej

Wystąpienie podczas HR lunch meetingu w Warszawie (25.11.2011 r.) pana Wojciecha Gątkiewicza, Prezesa Pfleiderer Grajewo, relacjonuje Krzysztof Sapkiewicz.   W trakcie dyskusji na temat miejsca i roli HR w organizacji, wyraźnie rysowały się wątpliwości reprezentantów tego środowiska co do przyszłości. Zastanawiali się oni, w jaki sposób nakłonić swoich prezesów i zarządy do określenia celów i zakresu działań działu personalnego, aby mógł on realnie wspierać biznes. Zgodnie […]

krzysztof.sapkiewicz

krzysztof.sapkiewicz
czytaj więcej

Spotkaniem w Warszawie 25 listopada 2011 r. zakończył się tegoroczny cykl HR lunch meetingów organizowanych wspólnie przez redakcję „Personelu i Zarządzania”, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami i Kontekst HR International Group. Warszawska konferencja miała inną formułę, niż wcześniejsze meetigi w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie i Poznaniu. Prawie 100 uczestników z blisko 60 organizacji debatowało przez ponad 8 godzin nad rolą działów HR w zwiększaniu efektywności biznesu.   […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej
7 listopada 2011

Podczas tegorocznego cyklu HR lunch meetingów dyskutujemy w gronie dyrektorów i menedżerów personalnych o wspieraniu przez HR elastyczności biznesu. Gość specjalny spotkania w Poznaniu, pani Iwona Budzianowska, Dyrektor Personalna Delphi Polska, podzieliła się swoim spojrzeniem na to zagadnienie.   Jeśli elastyczność potraktujemy jako umiejętność maksymalnie szybkiego dostosowania się do potrzeb rynku, to zadania HR mogą być rozpatrywane w dwóch aspektach: twardych i miękkich. Twarde to przede wszystkim […]

KontekstHR

czytaj więcej
3 listopada 2011

Lubię tę historię. Albert Einstein prowadził kiedyś pisemny egzamin dla studentów drugiego roku fizyki na Uniwersytecie w Princeton. Po zakończeniu zebrał prace studentów i skierował się do swojego gabinetu. Obok szedł jego asystent, wyraźnie czymś podenerwowany. Einstein to dostrzegł i zapytał: – Co się panu stało? Asystent głęboko odetchnął tak, jakby zbierał wszystkie tkwiące w nim siły, aż wreszcie powiedział: – Panie profesorze, […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej