Wiedza
25 marca 2011

Elastyczność biznesu to wyzwanie, przed którym stoi HR. Ale co to konkretnie znaczy? Jak musi zmienić się HR, aby sprostać temu zadaniu? O tym będziemy dyskutować podczas trzeciej edycji HR lunch meetingów. HR wchodzi w nową erę. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale chyba każdy czuje, że świat HR, który znamy, powoli odchodzi w niepamięć. Wzrastająca konkurencja na rynku i związana z nią konieczność ograniczania kosztów musi wywrzeć swoje piętno na obszarze […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej

Trzecia z grup konferencyjnych V Forum Kontekst HR – pod opieką pani Iwony Budzianowskiej, Dyrektor Personalnej Delphi Polska – skupiła się na odpowiedzi na pytanie: Funkcje kadrowe w HR, czy w rękach menedżerów operacyjnych?   W sercu trzech dużych plansz grupy warsztatowe wypisały funkcje kadrowe takie, jak: strategia HR, rekrutacja, adaptacja pracowników w nowym środowisku pracy, ocenianie, rozwój pracowników i ścieżki karier, kształtowanie kultury organizacyjnej, […]

Anna Filipow

Anna Filipow
czytaj więcej
8 grudnia 2010

HR jak chyba każdy dział wsparcia jest wystawiony na ryzyko kompleksów wobec biznesu, który przynosi przychody firmie. Czy musimy ciągle udowadniać, że jesteśmy potrzebni? Czy biznes może rzeczywiście poradzić sobie bez wsparcia HR?   Warsztat „HR jako wsparcie biznesu”, przeprowadzony podczas V Forum Kontekst HR, pokazał, że warto nie tylko wyzbyć się pokusy kompleksów, ale również myśleć o tym, jak przekonywać biznes do efektywnej współpracy. Wstępem do pracy […]

Marcin Pawłowski

Marcin Pawłowski
czytaj więcej
4 grudnia 2010

To był trudny rok dla biznesu. W wielu miejscach światowy kryzys dał o sobie znać dopiero teraz. W obliczu spadku popytu i załamania rynku, duża grupa przedsiębiorstw podejmowała decyzje kadrowe przez pryzmat krótkotrwałych korzyści. Także w obszarze HR. Rezygnacja z programów rozwoju i szkolenia pracowników, redukcja kosztów zatrudnienia – jednym słowem oszczędności wyznaczały granice pracy wielu działów menedżerów personalnych. Część tych decyzji bardzo destrukcyjnie […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej
26 listopada 2010

Już po raz piąty zorganizowaliśmy konferencję na temat najbardziej aktualnych wyzwań branży HR w Polsce. Tegoroczne Forum nosiło hasło Przyszłość jest w HR? Było jednocześnie podsumowaniem toczącej się od maja br. w ramach HR lunch meetingów – czterech konferencji dyrektorów i menedżerów HR – dyskusji o trendach, które w najbliższych latach ukształtują Human Resources Management w naszym kraju. Gośćmi specjalnymi konferencji byli Mirosław Janik (Prezes Zarządu […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej
16 listopada 2010

12 listopada, w jednym z hoteli w centrum Kijowa, odbył się kolejny z cyklu HR lunch meetingów. Tym razem nosił tytuł: „Nowe narzędzia w praktyce HR: co kupować i za co płacić”. Udział w spotkaniu wzięło 30 osób, pracowników 25 organizacji z różnych sektorów rynku (między innymi takich, jak BASF, PZU, hotel Bakkara, Marti Swiss Constructing Company, WAT Kredobank). Forma HR lunch meetingu umożliwiała […]

Jacek Smura

Jacek Smura
czytaj więcej
3 listopada 2010

Postępująca globalizacja rynków oraz upowszechnienie się procesów produkcyjnych o wysokiej wydajności i jakości, wpłynęły na zbliżenie się do siebie graczy na światowym rynku. W środowisku tak dużej presji ekonomicznej firmy naturalnie dążą do optymalizacji zasobów koncentrując się na inwestowaniu w core-business i eliminując koszty. Rosnące dążenia do cięcia wydatków prowadzą do redukowania etatów nie związanych bezpośrednio z tworzeniem wartości dodanej, często należących do jednostek specjalistycznych, centralnych. A tak zwykle widziane są wszelkie działania kadrowe. […]

Konto gościa

czytaj więcej
2 listopada 2010

Pamiętam, kiedy mój tata kilkanaście lat temu opowiadał o zachodzących w jego firmie zmianach – o tym, że w dziale kadr zainstalowano komputery. W konsekwencji tego wydarzenia przygotowanie listy do wypłat dla kilkuset pracowników (z których większość pracowała wtedy na akord – wielkość wynagrodzenia zależała od ilości wykonanej pracy) wymagające do tej pory nie lada dokładności, staranności i czasu stało się czynnością nieskomplikowaną. Tata zastanawiał się wówczas, co te trzy „panie […]

Marzena Grzonkowska-Przyklęk

Marzena Grzonkowska-Przyklęk
czytaj więcej
2 listopada 2010

Pamiętam, kiedy mój tata kilkanaście lat temu opowiadał o zachodzących w jego firmie zmianach – o tym, że w dziale kadr zainstalowano komputery. W konsekwencji tego wydarzenia przygotowanie listy do wypłat dla kilkuset pracowników (z których większość pracowała wtedy na akord – wielkość wynagrodzenia zależała od ilości wykonanej pracy) wymagające do tej pory nie lada dokładności, staranności i czasu stało się czynnością nieskomplikowaną. Tata zastanawiał się wówczas, co te trzy „panie […]

Ewa Prędka

Ewa Prędka
czytaj więcej
29 października 2010

Zmiana – chyba już zapoznaliśmy się z tym stwierdzeniem dobrze. Pozostaje otwarte pytanie: kto odpowiada za zmiany wprowadzane w organizacji? Pierwsza odpowiedź nasuwająca się na myśl to zarząd. Zapewne tak, ale czy tylko? Przyglądając się różnym organizacjom „zewnętrznym” okiem konsultanta przychylam się do stwierdzenia, iż za zmianę odpowiada – oczywiście w różnym stopniu – każda osoba zatrudniona u danego pracodawcy. Zadaniem niektórych pracowników, czy też działów jest […]

Marzena Grzonkowska-Przyklęk

Marzena Grzonkowska-Przyklęk
czytaj więcej