Wiedza

Jutro to dziś, tyle że jutro

25 listopada 2012

Prezentację pani Lidii Hylli, Kierownik Centrum Personalnego Volkswagen Poznań, wygłoszoną podczas HR lunch meetingu w Warszawie (23.11.2012 r.), relacjonuje Katarzyna Sznajder.

 

Pani Lidia Hylla, Kierownik Centrum Personalnego Volkswagen Poznań, omówiła w swoim wystąpieniu rolę HR w budowaniu kluczowych kompetencji przyszłości. Na wstępie przybliżyła kilka istotnych informacji o firmie, które już na samym początku zaciekawiły słuchaczy. Volkswagen jest światowym koncernem, zatrudnia 0,5 mln pracowników w 99 krajach i produkuje 600 aut dziennie. „To najbardziej innowacyjna firma, produkująca auta o najwyższej jakości dzięki innowacyjnej załodze”. Pani Lidia kieruje procesami HR-owymi w zlokalizowanej w Poznaniu największej Odlewni Volkswagen w Europie. Ludzie tam pracujący stanowią bogactwo tej organizacji, są fachowcami w swojej dziedzinie, zbyt cennymi, aby w obliczu zmian pozwolić im odejść i zastąpić kimś innym. Dzisiejszy świat to świat zmian, w którym kolosalne znaczenie odgrywa umiejętność przeprowadzania ludzi przez zmianę i ciągłe myślenie o przyszłości.

 

Doradca personalny

Jak to robi Volkswagen Poznań? Otóż wszystko opiera się na jasno sprecyzowanej Strategii Działu Personalnego, której przyświeca cel, aby firma była postrzegana jako najlepszy pracodawca. Niezmiernie istotną funkcję pełni tu rola doradcy personalnego, który jednocześnie jest: fachowcem, doradcą, inicjatorem zmian i partnerem – „i na to ostatnie określenie trzeba sobie zasłużyć” podkreśla pani Hylla. Doradca personalny opiekuje się 300 osobami, a jego praca dotyczy wielu obszarów (rekrutacja, system ocen, systemy wynagradzania, rozwój pracowników, pracownicy czasowi, komunikacja wewnętrzna, zdrowie, bezpieczeństwo, kontroling personalny i relacje pracownicze). Doradca personalny wciąż uczy się, jego role przeplatają się i uzupełniają – zaś wyniki wewnętrznych badań satysfakcji wskazują, że klient wewnętrzny jest z niego zadowolony.

 

Regularna wymiana informacji

Pani Hylla podkreślała wagę współpracy z obszarem fachowym i wymianę informacji. Dział personalny Volkswagen Poznań regularnie organizuje półtoragodzinne spotkania z Odlewnią. Każde spotkanie jest dokładnie zaplanowane i odbywa się według stałej agendy (omawiane są tematy związane np. z aktualnym stanem zatrudnienia, fluktuacją, BHP, zdrowotnością, godzinami pracy, szkoleniami, barometrem nastrojów). Raz w roku z obszarem fachowym jest także organizowany warsztat, którego celem jest zdefiniowanie potrzeb i omówienie wzajemnej współpracy.

 

Zdrowy pracownik

Warto już dziś stawiać czoła wyzwaniom demograficznym, a kompetentni pracownicy przyszłości to przede wszystkim ludzie zdrowi. Dlatego firma dokłada wszelkich starań, aby pracownicy mogli długo i wydajnie pełnić swoje obowiązki oraz korzystali z usług medycznych świadczonych specjalne dla nich przez etatowego lekarza i pielęgniarki. Organizowane są badania medyczne. Nieustannie trwa praca nad świadomością pracowników, przekazywane są informacje jak poprzez uaktywnianie różnych partii mięśni można z wiekiem czuć się coraz lepiej i być wydajniejszym. Firma pomaga dbać o zdrowie, zapobiegać wypadkom i przyznaje premię frekwencyjną.

 

Liczy się człowiek

„Nasz sukces to my, a na ten sukces składają się 4 filary” mówi pani Lidia. Na przykład w roku 2008 najważniejsza była technologia, nowe maszyny, to, co człowiek umie, a nie co myśli. Dziś w centrum zainteresowania jest CZŁOWIEK i jego gotowość do zmian oraz świadomość, że zmiana jest nieustannym elementem rozwoju.

 

Młodzi to nasza przyszłość

Kolejnym obszarem jest kształcenie zawodowe młodych, uczących się ludzi. 1 września 2012 r. we współpracy ze szkołą i starostwem poznańskim została utworzona klasa kształcąca operatorów maszyn i urządzeń odlewniczych. Klasa liczy 23 uczniów, którzy zdobywają wiedzę i umiejętności pod opieką mistrzów i kierowników. „To nasz narybek i wielka duma” zapewniła pani Hylla.

 

Rezultaty działań, które Centrum Personalne Volkswagen Poznań podejmuje dziś, będą widoczne dopiero za kilka lat. Ale przecież pamiętajmy, że jutro zaczyna się już dziś.

Katarzyna Sznajder

Katarzyna Sznajder
wróć