O nas

Krzysztof Sapkiewicz

Konsultant

Przeczytaj wpisy na blogu

 

Wykształcenie:

  • Absolwent Wydziału Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
  • Uniwersytet w Getyndze (RFN) – studia podyplomowe połączone z roczną praktyką produkcyjną.
  • Liczne szkolenia biznesowe z zakresu: budowania zespołu, przywództwa, negocjacji, zarządzania projektami, aktywnej sprzedaży i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

 

Praca zawodowa:

W latach 1987-1993 był pracownikiem dydaktyczno-naukowym SGGW (asystent w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin SGGW). Uczestniczył w pracach Katedry, prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz przygotowywał otwarcie przewodu doktorskiego.
Od 1993 pracuje w biznesie. W latach 1993-1999 w dynamicznie rozwijającej się polskiej firmie produkcyjno-handlowej branży spożywczej pełnił funkcje menedżerskie: od specjalisty, poprzez menedżera ds. zakupów i przygotowania produkcji do dyrektora ds. zakupów i logistyki. Obszar odpowiedzialności: koordynacja procesów zakupowych, planowanie i nadzór nad procedurami importowymi, zapewnianie ciągłości zaopatrzenia w surowce i materiały opakowaniowe, opracowanie i wprowadzenie zasad przygotowania i standaryzacji surowców do produkcji, zarządzanie zapasami wyrobów gotowych i surowców, koordynacja dostaw produktu do filii w kraju i za granicą, kierowanie pracami zespołu ds. wdrożenia systemu ISO 9001.

W latach 2000-2011 pełnił funkcje menedżerskie w międzynarodowej korporacji prowadzącej kompleksowe usługi outsourcingowe. Odpowiadał za operacyjną koordynację realizacji kontraktów outsourcingowych w całym kraju. Był odpowiedzialny za: zarządzanie ponad 80 jednostkami operacyjnymi (ponad 1.000 pracowników), generowanie dodatkowych usług oraz pozyskiwanie nowych klientów, budowanie relacji z klientami, budowanie i zarządzanie zespołem, zarządzanie budżetem, współtworzenie polityki zakupowej w celu optymalizacji kosztów, tworzenie oferty (zakres merytoryczny oraz warunki handlowe) dla nowych segmentów rynku, renegocjacje kontraktów oraz ich dostosowanie do warunków rynkowych, wdrażanie planów naprawczych, przygotowanie i implementacja nowych projektów, optymalizacji procesów (wzrost sprzedaży i redukcja kosztów).

W Kontekst HR International Group:

Od listopada 2011 r. współpracuje z Kontekst HR International Group jako konsultant. Prowadzi szkolenia w zakresie: komunikacji, negocjacji, obsługi klienta, aktywnej sprzedaży, radzenia sobie z reklamacjami, kierowania ludźmi, zarządzania zmianą, systemu ocen pracowniczych.

Podczas prowadzonych zajęć chętnie dzieli się swoim 20-letnim doświadczeniem biznesowym, praktyczną wiedzą i umiejętnościami.

 

Realizował projekty dla klientów Kontekst HR International Group:

Jako konsultant współpracował m.in. z:Pfleiderer, Altax, Philips, Agencją Rynku Rolnego, Państwowe Porty Lotnicze, Stowarzyszenie Polskie Rynki Hurtowe, jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej, jeden z największych banków w Europie.

Pasje:

Rodzina, dom, sporty motorowe, poznawanie ciekawych miejsc w kraju.