Wiedza

Prezentacje i wystąpienia wiążą się dla wielu z nas ze stresem. Sama konieczność stanięcia przed publicznością wywołuje niepokój. A co dopiero, kiedy ktoś ze słuchaczy np. krytykuje, ośmiesza bądź w inny sposób podważa nasze kompetencje, przeszkadza zajmując się czymś innym albo zadaje pytania z nieprzyjazną tezą (typu: „Czy pan nadal bierze łapówki?”). Jak radzić sobie w takiej sytuacji? Oto kilka sprawdzonych rad. Przede wszystkim trzeba natychmiast […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej

Idea asertywności rozwinęła się w USA jako spadkobierczyni hippisowskiego poszukiwania „bycia sobą”. Hippisi szukali własnej autentyczności poza społeczeństwem, wartościami i normami kulturowymi. Twórcy asertywności wskazywali, że można być sobą, żyjąc wśród ludzi, pracując, mając rodzinę i wychowując dzieci. Dla nich asertywne bycie sobą oznaczało życie w kulturze, w społeczeństwie, ze świadomością konsekwencji własnych działań i odpowiedzialnością za nie.   Kierując się asertywnością, dążymy do tworzenia […]

KontekstHR

czytaj więcej

Julia pracuje w pewnej dużej organizacji. Na co dzień między innymi współpracuje z Bogną. Julia słynie z pilności. Bogna kocha improwizację. Obie panie otrzymały do realizacji wspólne zadanie. Umówiły się więc, jak je wykonają, podzieliły się obowiązkami. Wszystko byłoby dobrze, gdyby po zakończeniu realizacji zadania Julia nie zorientowała się, że Bogna użyła nieaktualnych danych… Julia poprosiła Bognę o rozmowę. Przez godzinę dyskutowały, która z nich zawiniła. Kto z nas […]

Anna Filipow

Anna Filipow
czytaj więcej