Wiedza
8 kwietnia 2013

„Przyszłość jest w naszych rękach”. To zdanie słyszymy często od osób mobilizujących nas do działania, czytamy w poradnikach, słyszymy od trenerów podczas szkoleń. I traktujemy je dziś raczej pobłażliwie. Tak, tak, jest w naszych rękach, ale… Tym razem jednak z całą pewnością można powiedzieć, że przyszłość jest w naszych dłoniach i klawiaturach. I to przyszłość nie byle jaka, bo na przykład tych przemiłych dziewczynek, uśmiechających się do nas ze zdjęcia zamieszczonego przy moim […]

Kama Bokacka

Kama Bokacka
czytaj więcej
6 grudnia 2012

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej spośród prawie 30 tys. wychowanków przebywających w polskich domach dziecka zaledwie 8,1% mieszka w domach rodzinnych. A to właśnie dzięki tym placówkom mają oni szansę na prawdziwie szczęśliwe dzieciństwo! Rodzinny dom dziecka czy rodzina zastępcza dają młodym ludziom namiastkę rzeczywistej rodziny. O wiele bardziej „rodzinnej”, niż najlepszy nawet zakład opiekuńczy.   Ale i te 8,1% wychowanków napotyka na poważne […]

Kama Bokacka

Kama Bokacka
czytaj więcej