Usługi

Symulacje biznesu

Czym są symulacje biznesu?

W myśl zasady: „Planujesz – działasz – analizujesz – usprawniasz” uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości, mogą rozwijać kreatywne myślenie i wypróbować wiele różnych rozwiązań biznesowych (zarówno tych dobrych, jak i złych). Dzięki temu wypracowują skuteczne rozwiązania do zastosowania w praktyce, które maksymalnie ograniczą popełnianie błędów w realnym działaniu. Symulacje kształtują przedsiębiorcze myślenie i sprawiają, że pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania firmy. Ich celem jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu obranej strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność przedsiębiorstwa.

Planszowe symulacje biznesu i gry strategiczne wykorzystują interaktywną współpracę. Uczestnicy nie tylko mają szansę budować wzajemne relacje, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości. Gry i symulacje są znakomitym elementem integracyjnym – budują zespół, jednoczą wokół wspólnych celów, kształtują pożądane postawy i wartości firmowe, są elementem wzmacniającym postawy pracownicze. A poza tym dzięki wspólnej grze uczestnicy doskonale bawią się i integrują.

 

Kontekst HR Polska ma sublicencję udzieloną przez firmę SHtraining Doradztwo Personalne i Szkoleniowe  posiadającą na wyłączność licencję na użytkowanie na terenie Polski wszystkich produktów, planszowych symulacji biznesu i gier strategicznych stworzonych przez firmę BTI/Germany.

 

Dostępnych jest wiele rodzajów planszowych symulacji, m.in. Factory, Bank Emotion, HR Manager, Global Factory, Service World, Hospital Manager, Hotel Manager, Profit Pilot, Car World, Retail Manager, Food&Beverage Professional. Możliwe jest zarówno skorzystanie z symulacji opracowanych dla danych branż i firm (dostosowanych do specyfiki działalności), jak również opracowanie dedykowanej symulacji dla konkretnej organizacji.

 

Podstawową symulacją biznesu jest FACTORY™ (przedsiębiorczość i efektywność). Podczas trwania tej symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje. Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składają się: rachunek zysków i strat oraz bilans, rachunek przepływu kapitału i wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowany jest zysk przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk firmy. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania firmy obrazują, o ile poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność przedsiębiorstwa.

 

Dzięki grze uczestnicy:

  • dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy,
  • dowiedzą się, po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa,
  • zrozumieją przekazane w praktyczny sposób trudne konteksty makroekonomiczne,
  • poznają procesy przedsiębiorstwa, zidentyfikują własne role i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników,
  • poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów firmy,
  • dyskutują o oczekiwaniach udziałowców firmy, które następnie wyrażają poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy,
  • mają szansę budować wzajemne relacje i realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości,
  • doskonale bawią się i integrują.

 

Zobacz galerię zdjęć