Wiedza
24 września 2009

Trzecie spotkanie z cyklu HR lunch meetingów odbyło się w Gdańsku 23 września 2009 roku. Tradycyjnie rozpoczęło się prezentacją wprowadzającą, która była punktem wyjścia do dalszej dyskusji. Prelegentem był Pan Witalis Korecki (SHARP Manufacturing Poland), który przybliżył nam działania jakie w obliczu spowolnienia gospodarczego podjęła jego organizacja oraz efekty, jakie udało się w ten sposób osiągnąć. Jednym z opisywanych rozwiązań był system „sign up”. […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej

Książka “Leadership Tool Box – ludzki kontekst przywództwa” powstała z wiary, że kierowanie ludźmi to całokształt zachowań menedżera i że każda konkretna sytuacja kierownicza wymaga specyficznego podejścia. Więcej, że przewodzenie wymaga konsekwentnego budowania uczciwych relacji z pracownikami, relacji wyrażających się możliwymi do opisania zachowaniami i zespołem konkretnych umiejętności. Naszą ambicją było wtłoczenie tych zachowań i umiejętności w ramy prostych do zastosowania modeli. W ten sposób powstała, jak to nazwaliśmy, „skrzynka […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej
25 czerwca 2009

Drugi HR lunch meeting rozpoczęła p. Ewa Zając – Director Human Capital w firmie PricewatershouseCroopers – która omówiła działania HR podjęte i prowadzone od jesiennego spadku koniunktury. Prelegentka podkreślała skuteczność indywidualnie prowadzonych rozmów z gronem 1200 osób, których celem było znalezienie rozwiązań korzystnych dla firmy i dla pracownika. Dyskusja, którą zainicjowała prelegentka poruszała rożne wątki. Z najważniejszych warto wyliczyć wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycję poszczególnych […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej
29 maja 2009

Premiera HR lunch meetingu już za nami. Spotkaliśmy się we Wrocławiu w gronie 31 osób. Opinie uczestników spotkania były spójne – mówili: Warto rozmawiać. Zadbajmy, aby takie okazje pojawiały się częściej. Spotkanie rozpoczęła prezentacja pani Beaty Domagały (Toyota Motor Industries Poland), która omówiła całą gamę rozwiązań TOYOTY, które pozwoliły nie zwalniać pracowników przy dramatycznym dla zakładu spadku zamówień. O swoich doświadczeniach opowiedziała […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej
6 kwietnia 2009

Ostatnie miesiące są czasem intensywnych dyskusji dotyczących wpływu spowolnienia gospodarczego na funkcjonowanie obszaru HRM w Polsce. Co ciekawe, spotykamy się z bardzo interesującymi spostrzeżeniami – często skrajnie różnymi. Zauważyliśmy, że postrzeganie aktualnej sytuacji często zależy od regionu, w którym prowadzimy rozmowy. Zainspirowani tym spostrzeżenie zdecydowaliśmy się rozpocząć cykl regionalnych spotkań realizowanych w formie lunch meetingów, które odbędą się w 5 miastach Polski (Wrocław, Warszawa, […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej

Projekt Rola menedżera w zarządzaniu zespołem Kontekst HR International Group prowadził dla największej w Europie Środkowo-Wschodniej firmy paliwowej. Celami projektu wyznaczonymi przez klienta były: 1.    Wsparcie procesu wdrożenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 2.    Przygotowanie menedżerów do profesjonalnego zarządzania potencjałem ludzkim organizacji w oparciu o zintegrowany system oceny pracowników. W programie wzięło udział 643 menedżerów i liderów ze wszystkich szczebli organizacji (od dyrektorów wykonawczych aż po brygadzistów). W sumie […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej
12 stycznia 2009

Zgodnie z zapowiedzią w styczniu 2009 roku ukazała się nasza nowa książka:„LEADERSHIP TOOL BOX. Ludzki kontekst przywództwa”, autorstwa Roberta St. Bokackiego.   Książka prezentuje nową koncepcję kierowania ludźmi – LEADERSHIP TOOL BOX – opracowaną przez konsultantów Kontekst HR International Group w ramach projektu „Zarządzać po ludzku”. Warto zaznaczyć, że od dwóch lat koncepcja ta jest podstawą szkoleń przywódczych prowadzonych przez Kontekst HR International Group […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej

W przewodzeniu jedną z najsilniejszych zależności jest „zachowanie za zachowanie”. Uśmiech za uśmiech, pomoc za pomoc, ale także „ząb za ząb”. Problem w tym, że na pracowników oddziałują nie tylko zachowania pozytywne. Jak zatem skutecznie i świadomie przewodzić, by osiągnąć konkretny wpływ na zachowania danego pracownika w odniesieniu do konkretnego zadania? Bardzo często ludzie pytają mnie, w czym tkwi magiczna formuła motywowania pracowników. Dlaczego ci sami ludzie będący w tej samej komórce organizacyjnej, bez żadnych zmian […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej
24 października 2008

Dzięki zaproszeniu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej do wystąpienia w ramach paneli dyskusyjnych Trzeciego Brytyjsko-Polskiego Forum Zasobów Ludzkich mieliśmy zaszczyt po raz pierwszy zaprezentować wstępne założenia naszej nowej koncepcji MIX MOTYWACYJNY. Prezentację i dyskusję poprowadził Robert St. Bokacki – wiceprezes zarządu Kontekst HR International Group. Trwają obecnie przygotowania do przeprowadzenia szeroko zakrojonych badań nad tą nową koncepcją. Wierzymy, że MIX MOTYWACYJNY stanie się naszą […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej
4 października 2008

Zarządzanie istnieje po to, aby osiągać rezultaty przez jak najlepsze wykorzystanie potencjału ludzkiego, finansowego i materialnego, jakim dysponuje organizacja lub poszczególni kierownicy. W dużej mierze zwiększenie wartości tych środków zależy od umiejętności ludzi odpowiedzialnych za kierowanie danym zespołem, działem wreszcie całym przedsiębiorstwem. Jeżeli jest prawda – przy czym się upieramy – że kluczowym zasobem współczesnych organizacji, decydującym o przewadze konkurencyjnej są ludzie, jasne […]

Robert Bokacki

Robert Bokacki
czytaj więcej