Wiedza

Formularz online

Szkolenie

Dane do faktury (dane firmy)

-

- - -

Proszę o wystawienie faktury elektronicznej i wysłanie jej na adres email

Dane do wysyłki faktury (jeśli dane są inne niż do faktury)

Dane uczestników

1.

2.

3.

+ więcej uczestników

Osoba zgłaszająca

Warunki uczestnictwa

  1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego w jednym z dwóch możliwych wariantów:
    1. za pośrednictwem strony internetowej;
    2. jako dokument do ściągnięcia, który należy odesłać organizatorowi – faksem na numer 22 858 79 57 lub jako skan na adres e-mail: violetta.olszewska@konteksthr.pl.
  2. Dokonanie opłaty na konto organizatora.
  3. Niedokonanie opłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
  4. Rezygnacje z udziału są przyjmowane jedynie w formie pisemnej. W przypadku rezygnacji w terminie do ośmiu dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji w ciągu ośmiu dni przed rozpoczęciem szkolenia obciążymy Państwa opłatą manipulacyjną w wysokości 50% kwoty zgłoszenia. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie zgłoszonej osoby pełnymi kosztami.

* Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami uczestnictwa i je akceptuję. Jednocześnie zobowiązuję się do dokonania wpłaty w wysokości zł na konto 27 1160 2202 0000 0002 9709 1530 (Bank Millennium SA)

Firma jest płatnikiem VAT. Upoważniam Kontekst HR Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Firma nie jest płatnikiem VAT. Upoważniam Kontekst HR Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podania numeru NIP i podpisu odbiorcy.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia przez Kontekst HR Polska sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że dane udostępniam dobrowolnie. Przyjmuję do wiadomości, że w każdym czasie przysługuje mi prawo wglądu do tych danych, poprawiania ich lub wycofania zgody.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Kontekst HR Polska sp. z o.o. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach handlowo-marketingowych przez Kontekst HR Polska sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie moich danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mi prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania. Państwa dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

* pola obowiązkowe

Skąd dowiedziałem się o szkoleniu?

newsletter

strony www

prasa

facebook

kontakt e-mailowy z konsultantem

kontakt telefoniczny z konsultantem

szkolenie Kontekst HR International Group

inne

Pełny regulamin dostępny jest pod adresem: REGULAMIN