O nas

Filozofia działania

Misja Kontekst HR International Group

Kontekst HR International Group jest pierwszą polską firmą doradczo-szkoleniową o zasięgu międzynarodowym.

Działamy na rynkach: polskim, rosyjskim i ukraińskim. Mamy kilkuletnie doświadczenia w pracy dla klientów w Wielkiej Brytanii.

Zespół konsultantów Kontekst HR International Group liczy obecnie 20 osób, pochodzących z Polski i Ukrainy. Wszystkie są objęte wewnętrznym programem coachingu, zapewniającym naszym klientom najwyższą jakość usług szkoleniowych, doradczych, konsultingowych i badawczych.

Oferujemy klientom kompleksowy system rozwoju kompetencji menedżerów i pracowników, oparty na diagnozie potrzeb, dopasowaniu innowacyjnych działań rozwojowych, połączony z permanentnym badaniem efektywności.

Wspieramy uruchamianie potencjału ludzkiego organizacji, przede wszystkim przez rozwój praktycznych umiejętności i kształtowanie postaw uczestników naszych szkoleń, badań i coachingów.

Nasze doświadczenie dowodzi, że nie ma dwóch identycznych projektów szkoleniowo-doradczych, dlatego stawiamy na elastyczne dopasowywanie się do potrzeb i praktyki działania organizacji klienta.

Rozwijamy „miękkie” umiejętności, aby osiągać „twarde” rezultaty. Zwiększamy efektywność ludzi w biznesie.

Kontekst HR powstał w 2003 roku. Założyciele i konsultanci firmy mają doświadczenie zdobywane od 1998 r. podczas realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój potencjału ludzkiego wielu firm i instytucji.

 

Wartości Kontekst HR International Group

Kontekst HR International Group jest firmą, która rozwija swoją tożsamość na  jasnych i stałych wartościach. To jest fundament, na którym opieramy naszą przyszłość i sukces.

Etyka
Prowadzimy etyczny biznes. Podstawą naszego działania jest wiarygodność wobec naszych klientów, pracowników i dostawców.

Ludzie
Ludzie są najważniejsi! Markę Kontekst HR  IG budują wiedza, umiejętności i osobowość naszych konsultantów. Od siebie wymagamy nieustannego rozwoju.

Praktyka
Jesteśmy praktykami. Sami stosujemy to, czego uczymy w dziedzinie zarządzania. Swoimi działaniami potwierdzamy wartość umiejętności rozwijanych podczas coachingów i szkoleń.

Innowacyjność
Tworzymy nowe, kreatywne rozwiązania dla naszych klientów. Sami jesteśmy otwarci na zmiany i nowości.

Elastyczność
Nie pracujemy do 16.00! Wiemy, jak ważna jest dla naszych klientów umiejętność dopasowania się do ich potrzeb. Za każdym razem elastycznie reagujemy na oczekiwania klientów.

Przywództwo
Stale doskonalimy jakość naszego know-how, warsztatu trenerskiego i obsługi klienta. Chcemy być firmą, która wyznacza standardy jakości na rynku badań, doradztwa i szkoleń w Polsce.

9 powodów, dla których warto współpracować z Kontekst HR International Group

  1. PROWADZIMY INNOWACYJNE PROJEKTY SZKOLENIOWO-DORADCZE. Nasi klienci oczekują od nas niestandardowych rozwiązań, które przyniosą pozytywne zmiany w ich organizacjach. Współpracę z nami traktują jako inwestycję w przyszłość i sposób na budowanie swojej przewagi strategicznej.
  2. MAMY KOMPLEKSOWĄ OFERTĘ. Naszą aktywność na rzecz klienta postrzegamy w szerokim kontekście zarządzania przedsiębiorstwem, proponując rozwiązania systemowe, zamiast jednorazowych, doraźnych działań. Prowadzimy projekty łączące działania doradcze, szkoleniowe i coachingowe.
  3. JESTEŚMY ELASTYCZNI. Rozumiemy, że we współczesnym świecie umiejętność dopasowania się do potrzeb i oczekiwań klienta jest decydującym czynnikiem sukcesu. Potrafimy być elastyczni. Wiemy jak spowodować, aby czas i pieniądze nie stanęły na drodze owocnej współpracy.
  4. MAMY STAŁY ZESPÓŁ KONSULTANTÓW. Kontekst HR International Group nie zatrudnia tzw. „wolnych strzelców”. Cały zespół konsultantów współpracuje z naszą firmą na stałe i jest objęty wewnętrznym systemem doskonalenia zawodowego w dwóch obszarach: merytorycznym i trenerskim. Żadna osoba nie jest u nas anonimowa. Za każdego konsultanta ręczymy głową!
  5. PRACUJEMY NA RZECZ RÓŻNYCH SEKTORÓW RYNKU. Naszą siłę upatrujemy w możliwości współpracy z klientami działającymi w odmiennych sektorach rynku. To pozwala nam na wzbogacanie naszych doświadczeń. Kontekst HR IG ma przyjemność współpracować z dużymi koncernami międzynarodowymi, małymi firmami rodzinnymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
  6. JESTEŚMY PRAKTYKAMI, bo to – naszym zdaniem – decyduje o skuteczności doradztwa i szkoleń. Z klientami dzielimy się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas praktyki zawodowej oraz we współpracy z rozmaitymi organizacjami, w różnych sektorach rynku. Każdy nowy projekt traktujemy, jako możliwość zdobywania nowych doświadczeń.
  7. STALE ROZWIJAMY NARZĘDZIA I KNOW-HOW. Sukces projektów badawczych, doradczych i szkoleniowych często zależy od umiejętnego zastosowania najnowocześniejszych metod zarządzania i jednocześnie najskuteczniejszych narzędzi. Dlatego stale rozwijamy know-how, doskonalimy narzędzia badawcze, konsultingowe i szkoleniowe.
  8. JESTEŚMY NASTAWIENI NA DŁUGOFALOWĄ WSPÓŁPRACĘ Z NASZYMI KLIENTAMI, która pozwala na świadczenie usług precyzyjnie dopasowanych do oczekiwań. Dzięki możliwości poznania filozofii działania naszych klientów, wewnętrznych procedur i zwyczajowych relacji możemy proponować niestandardowe rozwiązania. Opiekujemy się naszymi klientami, dając im – obok płatnych usług doradczo-szkoleniowych – sposobność korzystania z programów bezpłatnych konsultacji. Szczególnym miejscem spotkania, będącym jednocześnie obszarem wymiany doświadczeń z zakresu HRM, jest coroczne Forum Kontekst HR IG, organizowane specjalnie dla klientów naszej firmy.
  9. NIE SPRZEDAJEMY ZA WSZELKĄ CENĘ!

Symbolem naszej współpracy z klientami jest wahadło Newtona.

Przeczytaj artykuł >>