O nas

Harcerstwo

Projekty dla Związku Harcerstwa Polskiego

Społeczną wrażliwość wielu z nas ukształtowała działalność w harcerstwie. Mając w pamięci te doświadczenia do dziś czujemy zrozumiały sentyment do tego ruchu.

 

Wśród projektów dla Związku Harcerstwa Polskiego są zajęcia szkoleniowe dla kadry instruktorskiej (o różnej tematyce), prowadzone przez naszych konsultantów – byłych instruktorów ZHP – zarówno na poziomie lokalnym, jak i Centralnej Szkoły Instruktorskiej.

 

W roku 2007 r. zostaliśmy jednym ze sponsorów polskiej reprezentacji na światowym zlocie skautowym Jamboree w Wielkiej Brytanii. dowiedz się więcej>