O nas

Kultury świata

Szkolenia dla wolontariuszy Fundacji “Kultury świata”

2009-05-05

 

W 2009 roku zorganizowaliśmy 2 szkolenia dla wolontariuszy Fundacji. Dotyczyły one zarządzania projektami oraz Train The Trainers.

 

 

Misja fundacji „Kultury świata”
Misja fundacji jest promowanie wymiany i edukacji międzykulturowej pomiędzy przedstawicielami różnych kultur w ramach projektów globalnej edukacji rozwojowej, współpracy na rzecz rozwoju, wypraw i projektów naukowo-badawczych, a także akcji społecznych i inicjatyw kulturalnych.

 

Krótko o Fundacji:

To zespół młodych, dynamicznych ludzi o obszernej wiedzy na temat innych kultur oraz z bogatym doświadczeniem zdobytym podczas pobytów w krajach z różnych kręgów kulturowych. Wśród nas są stypendyści i członkowie projektów naukowych, m.in. w Japonii, Indiach, Bangladeszu, Izraelu, Meksyku, Nigerii, Burkina Faso, Turcji, na Tajwanie oraz w wielu krajach europejskich (Francja, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Holandia, Rosja). Koordynowaliśmy lub braliśmy udział w projektach współpracy na rzecz rozwoju w Kenii, Tanzanii, a także w Brazylii. Odbywaliśmy staże w placówkach dyplomatycznych, organizacjach rządowych, pozarządowych oraz w dużych agencjach prasowych w Angoli, Nigerii, Indiach i w Stanach Zjednoczonych . Od lat angażujemy się w wiele inicjatyw promujących wiedzę o kulturach świata w Polsce w ramach projektów globalnej edukacji rozwojowej, akcji społecznych, przeglądów filmowych, pokazów zdjęć, wykładów i prelekcji. Współpracujemy z takimi organizacjami, jak: Polski Instytut Antropologii, Fundacją Edukacji Międzykulturowej oraz wieloma innymi.