O nas

Wolontariat dla Tatr

Szkolenie wolontariuszy Tatrzańskiego Parku Narodowego (lipiec 2007)

Na prośbę Tatrzańskiego Parku Narodowego przeprowadziliśmy projekt szkoleniowy skierowany do uczestników programu „Wolontariat dla Tatr”.

Szkolenia odbyły się 8 lipca 2007 r. w siedzibie Parku w Zakopanem. Program treningów dotyczył sztuki komunikacji oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami interpersonalnymi.

W programie uczestniczyło blisko 60 wolontariuszy, którzy uczyli się budowania pozytywnych relacji z turystami, partnerskiego informowania o zasadach korzystania z TPN oraz sposobów postępowania z niechętnymi do rozmowy, bądź wręcz agresywnymi turystami.

„Szkolenie zostało tak przeprowadzone, aby przybliżyć wolontariuszom realne sytuacje,  z którymi będą mieli do czynienia podczas wykonywania zadań na rzecz TPN. W pełni zaspokoiło to nasze oczekiwania. Szczególnie wysoko oceniamy profesjonalizm i sposób jego poprowadzenia przez trenera” powiedział po szkoleniu Szymon Ziobrowski – inicjator programu  z ramienia TPN.

więcej informacji