O nas

Kultura jakości

2007-04-01

 

Od prawie roku trwają szkolenia brytyjskich menedżerów Toyoty z zarządzania personelem, motywowania i przywództwa. Program jest realizowany przez polska firmę Kontekst HR, która już wcześniej, bo cztery lata temu, rozpoczęła szkolenie pracowników zarówno w polskich fabrykach Toyoty, jak również
w Wielkiej Brytanii.

Kontekst HR jest jedyną firmą, która obecnie prowadzi szkolenie z zakresu HRM, motywowania i przywództwa dla wszystkich pionierów menedżerskich w dwóch fabrykach Toyota Motor Manufacturing Poland – w Wałbrzychu i Jelczu- Laskowicach oraz w dwóch fabrykach Toyota Motor United Kingom w centralnej Anglii. Do tej pory przeszkoleni zostali wszyscy polscy menedżerowie Toyoty- od brygadzistów do kierowników – i ponad 1100 menedżerów Toyota Motor UK.

Szkolenia dla Toyoty zostały przygotowane na podstawie dokładnej analizy potrzeb szkoleniowych całej kadry firmy.. Co więcej, program szkoleń opracowany przez Kontekst HR musiał być zgodny z modelem „Toyota Way” (Droga Toyoty). Zakłada on funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa na podstawie 14 fundamentalnych zasad zarządzania, m.in.:

• tworzenie atmosfery ciągłej poprawy i uczenia się,
• zaspokajanie potrzeb klienta (a zarazem eliminowanie marnotrawstwa),
• osiąganie wysokiej jakości bez poprawek,
• wychowywanie własnych liderów (zamiast pozyskiwania ich spoza
firmy),
• kształcenie wszystkich pracowników w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów,
• rozwijanie firmy wraz z jej dostawcami i partnerami- z korzyścią dla wszystkich stron.

Program szkoleń opracowany i realizowany przez polska firmę został dopasowany do różnic w mentalności menedżerów i warunków funkcjonowania zakładów w Polsce i Anglii. Chodziło przede wszystkim
o to, aby dzięki dopasowaniu programów szkoleniowych pomóc kadrze menedżerskiej radzić sobie z odmiennymi problemami w zarządzaniu, które występują w naszym kraju i Zjednoczonym Królestwie. Każdy trening odnosi się do specyfiki codziennej pracy uczestników szkoleń.
W opinii Jacka Smury, prezesa firmy Kontekst HR, długi i żmudny proces przygotowań programu przyniósł rezultaty w postaci satysfakcji uczestników szkoleń, którzy szczególnie wysoko oceniają praktyczną wartość nabytych umiejętności menedżerskich.

Projekt szkoleniowy w Toyota Motor UK w Wielkiej Brytanii zakłada udział w szkoleniu 1200 uczestników rocznie. Jest rozpisany na pięć modułów szkoleniowych realizowanych w cyklach rocznych przez pięć lat. Wszystkie szkolenia prowadzone są w języku angielskim.
Kontekst HR realizując program, odpowiada również za rekrutację i coaching zespołu konsultantów, którzy prowadzą poszczególne treningi i warsztaty. Przygotowuje także instrukcje operacyjne dotyczące szkoleń i plany logistyki całego projektu. Swoje doświadczenia ze współpracy z Toyotą – zarówno w fabrykach w Wielkiej Brytanii, jak i w naszym kraju- zamierza wkrótce rozszerzyć, opracowując i realizując międzynarodowe szkolenia w innych krajach.

Halina Guryn

Autorka specjalizuje się w tematyce zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania kadrami; współpracuje z licznymi mediami prasowymi, elektronicznymi
oraz wydawnictwami książkowymi; od 1999 roku jest związana z miesięcznikiem „Personel i Zarządzanie”.
Kontakt: halinaguryn@op.pl