O nas

Ludzki kontekst biznesu

2008-03-01

Dlaczego w ciągu kilku ostatnich lat Polskę opuściło kilka milionów naszych rodaków? Dlaczego postanowili oni, zamiast w kraju, rozwijać się zawodowo za granicą? Najprostszą odpowiedzią, która się nasuwa to bezrobocie i niezadowolenie z dotychczasowych zarobków. Ale czy na pewno?! A może „cała prawda o retencji” tkwi w czymś zupełnie innym?

Poszukiwaniu odpowiedzi na powyższe pytanie poświęcono IV FORUM Kontekst HR „Cała prawda o retencji i zarządzaniu talentami”, które odbyło się w siedzibie Business Centre Club w Warszawie 15 lutego b.r. Forum zgromadziło autorytety z branży HR oraz ponad 70 przedstawicieli organizacji biznesowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Słowacji.

Wyższe płace nie pomogą
– Większość pracowników uważa, że ich zarobki są za niskie. To jednak nie oznacza, że chcą zmienić pracę. Głównym powodem szukania nowej posady nie jest zbyt niski poziom wynagrodzeń, ale złe traktowanie pracowników przez ich przełożonych – powiedział podczas Forum Stephen Taylor, światowej sławy autorytet w dziedzinie zarządzania retencją pracowników z Business School of Manchester Metropolitan University.

W oparciu o badania rynku brytyjskiego udowodnił on, że pracownicy zarabiający równowartość średniej płacy w danym regionie znacznie częściej niż z przyczyn finansowych zmieniają pracę z powodów złego zarządzania i relacji z bezpośrednim przełożonym.

Taylor uważa, że skutecznym lekarstwem na zwiększającą się retencję pracowników są dobrze wyselekcjonowani – pod kątem kompetencji przywódczych – menedżerowie, nagradzani za sukcesy w pracy ze swoimi zespołami oraz stale pod tym kątem szkoleni i rozwijani.

Pracownik Klientem dla pracodawcy
Ciekawy punkt widzenia na relacje pracodawca – pracownik przedstawił Artur Kaźmierczak – dyrektor w dziale Human Capital Deloitte w Polsce. – Pracowników warto traktować jak Klientów. Warto przeprowadzić segmentację pracowników, aby wyłonić grupy dla nas najważniejsze. Następnie głęboko zbadać ich potrzeby tak, aby dopasowywać ofertę firmy do potrzeb konkretnych grup pracowników. Inwestujmy w tych, którzy są dla organizacji najważniejsi – apelował Kaźmierczak.

Przyszedł czas na precyzyjne inwestowanie w najważniejszych pracowników, którzy wcale nie muszą być wyłaniani na podstawie badań inteligencji i ponadprzeciętnego potencjału. Warto zdefiniować grupy tzw. krytycznych segmentów stanowisk, którymi mogą okazać się pielęgniarki w szpitalu, kierowcy w firmie spedycyjnej czy spawacze w firmie budowlanej. Kryteriami selekcji tych grup są: wpływ na efekty organizacji oraz trudność w rekrutowaniu ich na rynku.

Szeroki punkt widzenia
Wśród pozostałych prelegentów znaleźli się: Jerzy Engel – były selekcjoner reprezentacji narodowej i obecny wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, z prezentacją: „Nikt nie rodzi się mistrzem! – czyli jak wyszukiwać i rozwijać talenty w organizacji” oraz przedstawiciele takich firm, jak: Philips i PricewaterhouseCoopers. Organizatorem FORUM była firma Kontekst HR International Group. Patronat medialny objęły redakcje: „Personel i Zarządzanie” oraz „EU Magazine”.

Artykuł opublikowano na łamach miesięcznika “EU Magazine”, numer: marzec 2008