O nas

Pytaj do skutku

W artykule Joanny Niewiadomskiej w miesięczniku „Handel” (listopad 2011, s.54-55) wykorzystane zostały wypowiedzi eksperckie Katarzyny Sznajder.