O nas

Smok analog czy cyfrowy cyborg – dziś i jutro menedżera personalnego w firmie

Do artykułu Anny Włudarczyk w magazynie „Kadry w Polsce 2012” załączona została wypowiedź ekspercka Roberta Bokackiego