O nas

System rozwoju konsultantów

Ważnym obszarem w pracy Kontekst HR International Group jest system rozwoju konsultantów, który pozwala zagwarantować Klientom najwyższy poziom kompetencji doradczo-szkoleniowych. Dodatkowo stale motywuje on konsultantów do rozwoju i poszerzania umiejętności i wiedzy specjalistycznej.

Na „System Rozwoju Konsultantów Kontekst HR International Group” składają się:

 • Zdefiniowany profil trenerski, który stanowi podstawę naszych działań rekrutacyjnych;
 • Poziomy rozwoju konsultanta w organizacji wraz z przypisanymi zadaniami i kompetencjami;
 • Indywidualne roczne plany rozwoju konsultantów;
 • Indywidualna praca z coachem, który wspiera rozwój kompetencji konsultanta;
 • Superwizje jakościowych pozwalające na rzetelną ocenę jakości usług wykonywanych przez danego konsultanta (przeprowadzane kilka razy w roku);
 • Szkolenia wewnętrzne z zakresu nowych trendów rynkowych, umożliwiające ponadto wymianę doświadczeń w gronie zespołu;
 • Udział konsultantów w projektach wewnętrznych Centrum Rozwoju Kompetencji Kontekst HR International Group, mających na celu rozwijanie i doskonalenie proponowanego przez nas know-how;
 • Roczna ocena pracy konsultanta, przeprowadzana w odniesieniu do:
  • zgodności postawy konsultanta z profilem postaw Kontekst HR IG,
  • zakresu realizacji indywidualnego planu rozwoju,
  • wyników superwizji,
  • średniej ocen wystawionych konsultantowi przez uczestników szkoleń.

Wszystkie powyższe działania realizowane są z troską o zachowanie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.