Yulya Kryventseva

Yulya Kryventseva

konsultant
21 listopada 2014

Refleksje dla branży HR nie tylko na Ukrainie

Szkolenia, a rozwój talentów.Yulya Kryventseva

Wykształcenie

  • W 1998 roku ukończyła Wydział Badań Kultury Kijowskiego Międzynarodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki.
  • W 1999 roku odbywała staż na Uniwersytecie w Maastricht, Holandia.
  • Od 1999 roku bierze udział w programach podnoszenia kwalifikacji i umiejętności trenerskich.
  • W 2003 roku ukończyła Wydział Romańsko-Germańskich Języków Kijowskiego Uniwersytetu Językowego.
  • W 2006 roku ukończyła dwuletni kurs projektu szkoleniowego „Kijowska szkoła trenerów szkoleń społeczno-psychologicznych”.
  • W 2007 roku ukończyła dwuletni program psychologiczno-trenerski pracy metodą dramy (Ukraina, Kijów).

Praca zawodowa

Od 1997 roku zajmuje się kształceniem dorosłych.

W latach 1998-2000 była koordynatorem międzynarodowej sieci szkół języków obcych. W ramach obowiązków prowadziła programy edukacji i rozwoju metod edukacyjnych dla nauczycieli.

Od 2003 roku pracowała jako trener. Prowadziła szkolenia z zakresu komunikacji, zarządzania konfliktem i radzenia sobie ze stresem. Współpracowała miedzy innymi z: wiodącą firmą branży marketingu i reklamy, dużymi organizacjami turystycznymi, segmentem firm luxury, wiodącą ukraińską siecią restauracji, placówkami oświatowymi Kijowa oraz Kijowską Psychologiczno-Społeczną Szkołą Trenerów.

W Kontekst HR

Od 2007 roku współpracuje jako trener i konsultant z Kontekst HR Polska. Od 2008 roku jest dyrektorem generalnym Kontekst HR Ukraina.

Dla klientów Kontekst HR Polska na Ukrainie i w Rosji prowadzi projekty szkoleniowo-doradcze z zakresu: komunikacji, pracy w zespole, kierowania ludźmi, motywacji, obsługi klienta, osobistej efektywności, zarządzania konfliktami, radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej, współpracy w zespołach wielokulturowych oraz szkolenia trenerów.

Projekty zrealizowane dla Kontekst HR

Jako konsultant współpracowała m.in. z: Jabil Circuit Ukraine, Alltech Ukraine, Philips Rus, Volkswagen Group Rus.