O nas

David Huse, OBE

 

David Huse, OBE

Konsultant, coach i mentor

 

Praca zawodowa:

Rozpoczął swoją karierę zawodową w Procter & Gamble jako dyrektor marketingu działu Healthcare na Wielką Brytanię oraz dyrektor sprzedaży na Polskę w latach 1996-1999. Następnie objął stanowisko dyrektora sprzedaży na Wielką Brytanię i Irlandię w firmie Heinz, a potem członka zarządu ds. operacyjnych w Asian Media and Marketing Group w Wielkiej Brytanii i Indiach.Na zlecenie Burmistrza Londynu stworzył i prowadził program wolontariuszy XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2012 roku w Londynie, w ramach którego prowadził także roczny projekt Legacy dla National Trust.
W 2014 roku został uhonorowany Orderem Imperium Brytyjskiego jako Oficer orderu (OBE).Pełnił funkcję Prezesa Waterloo 200, stowarzyszenia powołanego do zorganizowania w 2015 roku obchodów 200-lecia bitwy pod Waterloo. Pracował pro bono dla policji w Hrabstwie Sussex, nadzorując program wolontariatu. Jest doradcą dla Neighbourhood Watch UK, powiernikiem City Year Charity, mentorem oraz dyrektorem przedsiębiorstwa społecznego.

Do umiejętności biznesowych Davida Husa należą m.in. budowanie strategii i jej przekładanie na plan operacyjny, tworzenie organizacji (pracował w organizacjach o strukturach liniowej i macierzowej), zarządzanie organizacją (na poziomie zarządu), budowanie wydajności (w szczególności wydajności komercyjnej), nowe metody pracy z klientami (m.in. tworzenie wspólnych planów biznesowych i projektowanie produktów), zarządzanie wprowadzaniem nowych ekskluzywnych produktów na rynek, negocjacje, marketing, zarządzanie cenami, zarządzanie łańcuchem dostaw.

Jego dodatkowe aktywności i umiejętności dotyczą następujących obszarów: tworzenie i wdrażanie programów wolontariatu i CSR-owych, współudział przy tworzeniu i przeprowadzaniu dużych imprez, współpraca z rządem Wielkiej Brytanii oraz agencjami rządowymi, coaching i mentoring (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz start-up’y), współpraca z kluczowymi osobami w instytucjach rządowych, publicznych oraz organizacjach pozarządowych.

W Kontekst HR International Group:

Od początku 2017 roku współpracuje z Kontekst HR International Group jako konsultant, coach i mentor kadry zarządczej. Zakres najczęściej prowadzonych projektów rozwojowych: komunikacja (na różnych poziomach zaawansowania), przywództwo i kierowanie ludźmi, radzenie sobie w trudnych sytuacjach zarządczych, rozwiązywanie problemów, praca w zespole wielokulturowym.

Realizował projekty dla klientów Kontekst HR International Group:

Jako konsultant współpracował m.in. z następującymi firmami: Toyota Boshoku Europe, Ernst & Young, Jabil Circuit Poland.

About David Huse, OBE in English:

David started his career at Procter and Gamble and left as UK Healthcare Marketing Director having been Sales Director in Poland from 1996 to 1999. He joined Heinz as Sales Director for their UK and Ireland business before becoming COO for Asian Media and Marketing based in the UK and India.

He then designed and ran the 2012 London Olympics and Paralympics volunteer programme for 10 000 persons for the Mayor of London, which included a one year Legacy project with the National Trust.

He was awarded an OBE in 2014.

He was appointed CEO of Waterloo200, the Charity set up to commemorate the 200th anniversary of the battle of Waterloo in 2015. He has recently been working pro bono for Sussex Police to understand their current volunteer programme and re-apply his external learning’s where appropriate. He is an advisor for Neighbourhood Watch UK, a Trustee for City Year Charity, a mentor for two young people in London and a Director of a Social Enterprise.

Commercial skills of David Huse are: designing strategy and translating this into an operating plan with key measures, organization design (he has worked in straight line and matrix organizations), organization management (on the board level), building capability (commercial capability in particular), training and motivation, new ways of working with key customers (this includes developing joint business plans with retailers and co-designing products, how to manage exclusive product launches), negotiation, marketing, managing pricing (cost and retail), supply chain management.

His extra activity and skills: designing and delivering volunteer and CSR programmes, designing and delivering major events, working with senior people in the public, government and NGO sectors, coaching and mentoring (business, NGO’s and start up’s).

David has been working with Kontekst HR International Group since beginning of 2017 as a consultant, coach and mentor for executive staff. His training themes include, among the others: communication (on different levels of advancement), people management and leadership, dealing with difficult interpersonal situations, problem solving, work in the multi cultural team.

As a Kontekst HR International Group consultant he cooperated with the companies, which include, among the others: Toyota Boshoku Europe, Ernst & Young, Jabil Circuit Poland.