Wiedza

TEST KOMPETENCJI

Warsztat B „Kompetencje i siła zespołu” 

w ramach „Ścieżki menedżerskiej 2014” dla firmy Asseco

 

Przeczytaj zadania. W każdym z nich masz do wyboru trzy odpowiedzi. Zaznacz tylko jedną z nich, którą uważasz za właściwą.

Zadanie 1

Zespół jest to grupa osób, którą wyróżnia tożsamość oraz wspólna praca w skoordynowany i wzajemnie się wspierający sposób.

 
 

Zadanie 2

Otwarta komunikacja nie jest istotnym czynnikiem sukcesu zespołu.

 
 

Zadanie 3

Członkowie twego zespołu zwykle pracują dobrze. Ich wiedza i umiejętności są na właściwym poziomie. Ty rozdzielasz pracę i w miarę konieczności starasz się ich zachęcać. W ciągu ostatnich kilku tygodni wyniki tych pracowników dramatycznie się pogorszyły. Nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań, a jakość ich pracy jest trudna do zaakceptowania. Co robisz?

 
 
 

Zadanie 4

„Lokomotywa” to człowiek poważny, chłodno waży nowe pomysły, woli ograniczać się do krytyki poszczególnych pomysłów, niż zgłaszać własne. Osoba o wysokiej inteligencji, obiektywna.

 
 

Zadanie 5

Podczas zebrania pracownicy twojego zespołu poprosili cię o rozważenie wprowadzenia pewnych zmian w ich systemie pracy. W przeszłości zawsze zachęcałeś ich do wysuwania sugestii. W tym przypadku są przekonani, że coś musi się zmienić. Chcą wypróbować nowy plan pracy i przedstawić konkretne propozycje. Większość z nich to ludzie zdolni i dobrze pracujący w zespole. Co robisz?

 
 
 

Zadanie 6

Zwykle blisko współpracowałeś ze swoimi ludźmi. Instruowałeś ich i motywowałeś. Wydajność jest w tej chwili wysoka i ludzie dobrze ze sobą pracują. Choć zdajesz sobie sprawę z ich wysokich umiejętności, chciałbyś, aby zaczęli pracować bardziej samodzielnie. Twój zespół osiąga dobre wyniki dzięki temu, że skupiłeś się na nowych dziedzinach i nowych rozwiązaniach. Twoim zadaniem jest teraz zlecenie pracownikom nowego, większego wymiaru pracy. Co robisz?

 
 
 

Zadanie 7

Proces zespołowego rozwiązywania problemów składa się z pięciu etapów: definicji problemu, zbierania informacji, analizy problemu (podsumowania), identyfikacji możliwych rozwiązań i wyboru najlepszego rozwiązania.

 
 

Zadanie 8

Ty i twoi przełożeni wspólnie zdecydowaliście, że w twoim dziale trzeba zmienić system pracy. Jest to konieczne ze względu na nowe, długoterminowe cele i plany. W przeszłości pracownicy chętnie przyjmowali wszelkie zmiany, jednak wielokrotnie okazywało się, że na początku brak im było niezbędnych umiejętności. Co robisz?

 
 
 

Zadanie 9

Przeczytaj poniższy komunikat [wypowiedź szefa do pracownika] i wskaż, co na poziomie opinii mówi do pracownika jego przełożony: „Panie Nowak, nie mogę się pozbyć wrażenia, że pan, jak zwykle, nic nie robi. Raporty się spóźniają, a pan, jak gdyby nigdy nic, stoi przy automacie i popija sobie kawkę!”.

 
 
 

Zadanie 10

Wskaż komunikat, który został opracowany według modelu piramidy wnioskowania.

 
 
 

imię i nazwisko

data i miejsce szkolenia


Question 1 of 12