Wiedza

Ukierunkowane opowiadanie historii

Ukierunkowane_opowiadanie_historii

KAŻDY UMIE OPOWIADAĆ

Ludzie w każdej firmie na świecie codziennie opowiadają sobie historie, które odzwierciedlają ich doświadczenia, ujawniają, co jest dla nich naprawdę ważne. Niektóre z takich historii stają się czymś w rodzaju legendy i przekazywane są w firmach z pokolenia na pokolenie. W ten sposób historie stają się nośnikiem informacji o organizacji, jej kulturze i wartościach. Wywierają ogromny wpływ na postawy i zachowania ludzi na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa.

Umiejętność wykorzystania naturalnej, perswazyjnej siły opowiadania historii staje się jedną z kluczowych kompetencji nowoczesnych menedżerów i sprzedawców. Storytelling jest narzędziem prostym do zastosowania. Bo każdy z nas umie opowiadać bajki.

 

NATURALNY SPOSÓB KOMUNIKACJI

Opowiadanie historii jest najbardziej naturalnym sposobem komunikacji. Przed wynalezieniem pisma, około 5 500 lat temu, tą metodą przekazywano najważniejsze dla danej wspólnoty wartości, mity i informacje. Potem opowiadanie historii stało się podwaliną literatury, poczynając od tych najważniejszych tekstów, jak choćby „Biblii” czy „Iliady”, a na bajkach dla dzieci kończąc. Dzisiaj storytelling wraca jako skuteczne narzędzie komunikacji i perswazji, doskonale wpisujące się w pracę menedżerów i sprzedawców. Storytelling robi karierę. Ale przede wszystkim jest dotąd mało docenianym, lecz niezwykle skutecznym narzędziem komunikacji i perswazji.

 

JAK STWORZYĆ PASJONUJĄCĄ OPOWIEŚĆ?

Każda dobra historia powinna składać się z trzech części: rozpoczęcia, rozwinięcia i zakończenia.

 

W pierwszej części definiujemy kluczowy przekaz opowieści. Najlepiej, jeżeli uda nam się go zawrzeć w krótkim, ale nośnym sloganie, np. tak:

Każdy z nas marzy, aby robić w życiu to, co jest jego pasją. Właśnie wtedy potrafi wyzwolić w sobie motywację, aby czynić rzeczy wielkie. Thomas Edison powiedział: „Nie przepracowałem w życiu ani jednego dnia. Wszystko, co robiłem, to była przyjemność” – i stał się największym wynalazcą
w historii współczesnego świata. Bez niego trudno wyobrazić sobie XX wiek. Kiedy w 2003 roku tworzyliśmy Kontekst HR International Group postanowiliśmy naszą pracą i pasją zmieniać świat na lepsze, uwalniając potencjał drzemiący w ludziach i wspierając klientów w osiąganiu ambitnych celów.

 

Rozwinięcie opowiadania to historia sama w sobie. Jej treść powinna w wyraźny sposób ilustrować kluczowy przekaz przedstawiony w rozpoczęciu i skłaniać odbiorców do myślenia. Jeśli opowieść jest właściwie skonstruowana, wyraźnie
z niej wynika, dlaczego kluczowy przekaz jest ważny także dla słuchacza (klienta). Ludzie słysząc tę historię, wiedzą, co powinni zrobić.

Rozwinięcie składa się z czterech elementów:

1)  kluczowy przekaz – co chcemy powiedzieć odbiorcy, czyli klarownie sformułowany przekaz;

2)  postaci – kto jest bohaterem opowieści, z którym ma się utożsamić odbiorca;

3)  konflikt – jakie przeszkody pokonał bohater, aby zwyciężyć, czyli punkt zwrotny w opowieści;

4)  fabuła – jak to się stało, czyli logiczny ciąg zdarzeń.

W ostatnim kwartale 2011 roku realizowaliśmy dla jednego z klientów duży projekt rozwojowy. Naszym zadaniem było przeszkolenie blisko 1 000. osób w ciągu dwóch miesięcy, w 15. lokalizacjach. To było trudne zadanie. A potem otrzymaliśmy następujący list od jednego z koordynatorów projektu: „Dziękuję za przemiłą współpracę. Cieszę się ogromnie, że mogłam współpracować z tak fantastycznymi ludźmi, jak cały zespół Kontekst HR International Group. Jest to dla mnie niezwykle pozytywne doświadczenie, a biorąc pod uwagę, że w codziennej pracy pojawia się wiele trudów i frustracji, to współpraca z Państwa firmą podtrzymuje moją wiarę w to, że można pracować z pasją, i że praca może przynosić dużo satysfakcji”.

 

Zakończenie historii to konkluzja płynąca z opowieści, która potwierdza kluczowe przesłanie z rozpoczęcia. Ważne jest, aby zakończyć opowiadanie słowami podobnymi do tych, których użyliśmy w rozpoczęciu. Dzięki temu uzyskujemy klamrę zamykającą historię zainicjowaną w rozpoczęciu.

Te słowa są dla nas największą nagrodą i potwierdzeniem, że podążamy w dobrym kierunku. Bo pasja, o której wspomina nasza klientka, jest jedną z największych przewag konkurencyjnych Kontekst HR International Group na rynku. Każdy z nas marzy, aby robić w życiu to, co jest jego pasją. Właśnie wtedy potrafi wyzwolić w sobie motywację, aby czynić rzeczy wielkie. My w Kontekst HR International Group mamy pasję!

 

Jak wspomniałem, opowiadanie historii wywołuje bardzo silny efekt motywacyjny. Dobrze wykorzystany storytelling może znacząco zwiększyć naszą siłę oddziaływania na pracowników.

 

Storytelling jest narzędziem prostym do zastosowania. Bo przecież każdy z nas umie opowiadać bajki, czyż nie?

 

A oto arkusz do samodzielnej pracy, pozwalający stworzyć ciekawą historię, którą będziesz mógł wykorzystać w swojej praktyce menedżerskiej lub sprzedażowej.

OTWÓRZ ARKUSZ