Usługi

Badania

Jeśli potrzebujesz:

 • poznać poziom kompetencji pracowników i kadry kierowniczej w swojej firmie,
 • zmierzyć efektywność realizowanych w organizacji działań rozwojowych,
 • przyjrzeć się kulturze organizacji,
 • poszukać przyczyn fluktuacji kadr,
 • poznać poziom satysfakcji twoich klientów,
 • zbadać opinie w obszarach interesujących cię kwestii – takich, jak np. oferowanych towarów, usług, pomysłów, wprowadzanych zmian…

Jeśli oczekujesz:

 • doświadczonego partnera,
 • elastyczności,
 • pełnego dostosowania narzędzi do specyfiki swojej organizacji,
 • wysokiej jakości usług,
 • krótkich terminów,
 • pełnej gwarancji anonimowości respondentów i bezpieczeństwa dostępu do danych,
 • czytelnych formularzy,
 • łatwego dostępu do ankiet  badawczych on-line i off-line,
 • dostępu do bieżących rezultatów badania podczas jego realizacji,
 • rezultatów ilościowych i jakościowych,
 • klarownych wykresów i innych wyników analiz numerycznych
 • wnikliwych analiz merytorycznych, wniosków i rekomendacji,
 • indywidualnych i zespołowych raportów postbadawczych,
 • udzielenia profesjonalnej informacji zwrotnej zarówno każdemu z badanych uczestników, jak i osobom zlecającym badanie…

Jeśli chcesz:

 • otrzymać fachowe wsparcie zawsze, kiedy go potrzebujesz,
 • zdobyć partnera, któremu ze spokojem i zaufaniem możesz powierzyć odpowiedź na swoje potrzeby i oczekiwania,
 • poczuć satysfakcję…

 

Nasza oferta badawcza

zawiera między innymi:

 • badanie metodą 360 stopni: zebranie informacji i ocen od wszystkich osób, np. podwładnych, przełożonych, współpracowników, klientów i badanego, które mogą mieć opinię dotyczącą badanego w interesującej nas kwestii;
 • badanie kompetencji pracowniczych: zbadanie poziomu wykorzystywania wiadomości i umiejętności pracownika, niezbędnych dla efektywnego wypełniania przez niego codziennych zadań, zgodnie z zakresem obowiązków i  kulturą organizacji;
 • badanie kompetencji przywódczych: zmierzenie poziomu zdolności do wykorzystywania wiedzy i umiejętności, służących efektywnemu pełnieniu roli menedżera w organizacji;
 • badanie satysfakcji pracowniczej: poznanie opinii na temat najbardziej satysfakcjonujących aspektów pracy, a także obszarów problematycznych i konfliktów, które mogą być przyczyną obniżenia nastrojów i zaangażowania w pracę u osób zatrudnionych w firmie;
 • badanie satysfakcji klienta: pozyskanie informacji o stopniu zadowolenia klienta z dostarczanych mu usług, towarów, jakości obsługi, a także wskazówek dotyczących jego preferencji, w tym również w kontekście działań konkurencji;
 • badanie efektywności projektów szkoleniowych i rozwojowych: zdiagnozowanie stanu wyjściowego wiadomości i umiejętności objętych projektem rozwojowym oraz – po zakończeniu – zmierzenie zmiany, która zajdzie w zachowaniach uczestników wyniku jego realizacji;
 • badanie kultury organizacyjnej: poznanie kultury organizacji, czyli wzorów postępowania istniejących w społeczności firmy, a przekazywanych z pokolenia na pokolenie pracownicze;
 • badanie opinii o…: poznanie się z opiniami dotyczącymi, np. proponowanych rozwiązań, zmian, nowych towarów, usług.

 

Licencjonowane badania

Belbin