Usługi

Badania ankietowe

Kontekst HR International Group prowadzi badania ankietowe w następujących zakresach:

 • potencjał społeczny organizacji,
 • poziom satysfakcji pracowniczej,
 • ocena relacji w organizacji,
 • opinie z zakresu funkcjonowania organizacji,
 • przyczyny fluktuacji zasobów ludzkich,
 • efektywność cykli szkoleniowych.

Naszym klientom proponujemy wybór sposobu przeprowadzenia badania metodą tradycyjną – wypełnianie papierowych ankiet lub przez internet. Kontekst HR International Group dysponuje własnym serwisem internetowym,  którego wykorzystanie znacznie przyspiesza prowadzenie badania, zwiększa poczucie bezpieczeństwa respondentów przez zapewnienie anonimowości, daje możliwość wprowadzenia dodatkowych komentarzy lub pytań otwartych – zgodnie z potrzebami organizacji (elementy jakościowe).

Analiza wyników badań odbywa się w oparciu na modelu kompetencji organizacji, w której są przeprowadzane badania.

Każdorazowo proponujemy klientom procedurę badawczą składającą się z 6 kroków:

 1. Wyznaczenie obszarów podlegających ocenie oraz określenie ich wag zgodnie z kryteriami organizacji.
 2. Stworzenie ankiety badawczej (on-line, off-line).
 3. Wypełnienie formularzy przez respondentów.
 4. Analiza numeryczna.
 5. Opracowanie merytoryczne wyników (indywidualnie lub ze standardu).
 6. Przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami.

Badania kompetencji menedżerskich prowadzimy ponadto w oparciu na metodzie 3600 oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych i ankiet.