Usługi

Badanie potencjału pracowników metodą SI

Konsultanci Kontekst HR International Group posiadają uprawnienia do prowadzenia badań rozwoju potencjału pracowników metodą Success Insights® (SI).

 

Badania zachowań ludzkich wskazują, że najskuteczniejsi w działaniu są ci ludzie, którzy rozumieją samych siebie, znają swoje zarówno mocne, jak i słabe strony – a więc potrafią opracować strategie działania, spełniające oczekiwania ich otoczenia. Success Insights® jest systemem opartym na analizie psychometrycznej, uczącym podnoszenia efektywności i wydajności ludzi. Analiza zachowań opisuje funkcjonowanie danej osoby w środowisku pracy oraz pokazuje postrzeganie siebie i innych. Użytkownik systemu otrzymuje pozytywne i wskazujące na konkretne działania wytyczne, które może wykorzystać do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów i zrealizowania wytyczonych celów.

 

Success Insights® to metoda diagnostyczna, mierząca zachowania naturalne i dostosowane oraz pozwalająca określić profil najbardziej odpowiedniego dla badanego stanowiska pracy. Dzięki zastosowaniu metody SI można poznać i przeanalizować zachowania, wartości i postawy badanego. Umożliwia to wybór odpowiedniego pracownika na właściwe stanowisko, poznanie tzw. ukrytych motywatorów oraz najbardziej charakterystycznych zachowań danej osoby.

 

Badanie Success Insights® polega na wypełnieniu testu metodą online, zamieszczonego na platformie internetowej. Każdy uczestnik otrzymuje swój indywidualny klucz kodowy. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15 minut. System zapewnia użytkownikom anonimowość i dyskrecję.

 

Kiedy warto przeprowadzić badania metodą Success Insights®?

Wtedy, gdy potrzebne jest wsparcie w zakresie:

 • doboru kadr,
 • tworzenia zespołów,
 • poprowadzenia assessment centre,
 • planowania ścieżek karier,
 • zbadania potencjału.

Możliwości wyboru badania są bardzo duże – dostępne są profile dla kadry menedżerskiej, pracowników, handlowców, na potrzeby selekcji i rozwoju pracowników.

 

Jaką wiedzę daje badanie Success Insights®?

Na podstawie wypełnionego testu powstaje indywidualny raport opisujący:

 • zachowania na stanowisku pracy oraz towarzyszące tym zachowaniom emocje,
 • wartości na stanowisku pracy (a przede wszystkim motywatory),
 • optymalne stanowisko pracy dla danej osoby.

 

Do czego jeszcze można wykorzystać raport po badaniu Success Insights®?

Certyfikowani do pracy metodą SI konsultanci Kontekst HR International Group na podstawie raportu udzielają osobie badanej informacji zwrotnej.

 

Możliwe jest także zaplanowanie i poprowadzenie działań rozwojowych opartych na metodologii SI (coaching, szkolenia indywidualne), które uczą, jak:

 • budować skutecznie i twórczo działające zespoły,
 • wykorzystać pozytywną siłę tkwiącą w różnym sposobie postrzegania świata i odmiennym stylu podejmowania decyzji współpracujących ze sobą ludzi,
 • udoskonalić swój styl przywódczy,
 • podnieść poziom zaangażowania osób, z którymi pracujemy lub którymi zarządzamy,
 • wykorzystywać potencjał każdej z osób w zespole,
 • zwiększyć efektywność sprzedaży,
 • podejmować trafne decyzje rekrutacyjne.

 

Twórcą metody SI jest firma TTI.

 

Więcej o metodzie

 

Nasze artykuły o SI

 

Potwierdzenie certyfikacji SI dla Kontekst HR International Group