Usługi

Coaching

Kontekst HR International Group stosuje w swojej pracy siedmioetapowy proces coachingu:

  1. Badanie potrzeb.
  2. Uzgadnianie celów i zakresu coachingu – zawarcie kontraktu.
  3. Planowanie.
  4. Działanie.
  5. Sprawdzanie.
  6. Poprawianie.
  7. Ocena.

 

W prowadzonych przez siebie projektach coachingowych stosujemy holistyczny model coachingu International Coaching Community (ICC).

 

Istotą coachingu jest ścisła współpraca klienta i coacha, oparta na zaufaniu i silnej motywacji oraz otwartości na zmiany, realizowana w postaci spotkań.