Usługi

Doradztwo

Doradztwo personalne

Chcemy zaproponować Państwu całościowe spojrzenie na proces Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacji. Dla jednych firm może to być przegląd i możliwość usprawnienia istniejącego systemu, dla innych – szansa na zbudowanie strategii ZZL, w sposób najdogodniejszy dla danej organizacji. Nasze najważniejsze atuty to wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas pracy w różnych organizacjach oraz spojrzenie z zewnątrz.

Wiemy z doświadczenia, że połączenie wszystkich aspektów ZZL bywa niekiedy sporym wyzwaniem dla zarządzających. Może stać się przykrym obowiązkiem, albo ciekawym obszarem zdobywania przewagi konkurencyjnej. Tak, jak w przypadku układania puzzli, sukces osiągamy wtedy, gdy wszystkie elementy do siebie pasują tworząc spójną całość.

Puzzle, które Państwu proponujemy, można układać na różne sposoby, w zależności od potrzeb konkretnej organizacji. Zarówno stworzony obraz, jak i dobór poszczególnych elementów zależą od Klienta, jego branży, sytuacji ekonomicznej, planów na przyszłość, kultury organizacji oraz innych kluczowych aspektów. Jesteśmy przekonani, że będzie to owocne doświadczenie, zarówno dla Państwa, jak i dla nas – konsultantów wspierających zmiany.

 

Oto nasza propozycja obszarów „puzzli ZZL”:

 

Strategiczne planowanie ZZL:

 • Audyt procesu ZZL,
 • Budowanie strategii personalnej spójnej ze strategią organizacji,
 • Mapowanie procesu,
 • Interim Management,

Zatrudnienie:

 • Tworzenie opisów stanowisk pracy,
 • Budowanie matryc kompetencji,
 • Wsparcie w przygotowaniu gotowych profili rekrutacyjnych w oparciu o matryce kompetencji,
 • Assessment Center,
 • Testy psychometryczne,

Oceny pracownicze:

 • Budowanie, aktualizacja i usprawnianie systemów ocen okresowych pracowników,
 • Ocena 360 stopni,

Badania:

 • Assessment Center / Development Center,
 • Testy psychometryczne,
 • Narzędzia wspierające ZZL,

Szkolenia i rozwój:

 • Matryce kompetencji,
 • Organizacja szkoleń,
 • Budowanie planów szkoleniowych,
 • Realizacja szkoleń,

Zarządzanie talentami:

 • Ocena potencjału,
 • Budowanie indywidualnych ścieżek rozwoju,
 • Plany sukcesji,

Komunikacja:

 • Komunikacja wewnętrzna,
 • Komunikacja zewnętrzna,
 • Budowanie wizerunku pracodawcy,
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym,