Usługi

Assessment Center

Istotą metody Assessment Centre (AC) jest obserwacja zachowań uczestników pod kątem wcześniej określonych kompetencji, uznanych za kluczowe na danym stanowisku. Jest to jedna z najbardziej trafnych i rzetelnych metod oceny.

Kontekst HR International Group prowadzi badania metodą Assessment Centre z wykorzystaniem zadań, które każdorazowo są opracowywane w porozumieniu ze zleceniodawcą. Na tej podstawie tworzymy gry symulacyjne i gry decyzyjne badające najważniejsze z punktu widzenia klienta kompetencje. Opracowujemy ponadto karty obserwacyjne zawierające wykaz kluczowych kompetencji opisanych zachowaniami i umiejętnościami.

Kontekst HR International Group prowadzi Assessment Centre według następujących etapów:

  1. Wybór kluczowych kompetencji.
  2. Zdefiniowanie kryteriów oceny.
  3. Dobór narzędzi prowadzenia AC i opracowanie materiałów.
  4. Realizacja badania metodą AC.
  5. Przygotowanie indywidualnych raportów.

1. WYBÓR KLUCZOWYCH KOMPETENCJI podlegających ocenie w trakcie AC. Może być on dokonywany na podstawie analizy opisów stanowisk i zakresów obowiązków udostępnionych przez zleceniodawcę lub w trakcie spotkań konsultacyjnych z klientem.

2. ZDEFINIOWANIE KRYTERIÓW OCENY. Na podstawie wybranych do badania kompetencji konsultanci Kontekst HR International Group przygotowują behawioralną skalę ocen oraz opracowują arkusze obserwacyjne (odrębne dla każdej kompetencji).

3. DOBÓR NARZĘDZI PROWADZENIA AC I OPRACOWANIE MATERIAŁÓW. Zależnie od zakresu zdefiniowanych kompetencji podlegających ocenie konsultanci Kontekst HR International Group rekomendują narzędzia AC (np. zadania, symulacje, gry decyzyjne, case studies, testy socjometryczne). Na życzenie klienta opracowywane narzędzia mogą dotyczyć rzeczywistych sytuacji zaczerpniętych z organizacji.

4. REALIZACJA BADANIA METODĄ AC.

5. PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNYCH RAPORTÓW następuje po zakończeniu badania. W raportach przedstawiane są sumaryczne wyniki oceny każdej z badanych kompetencji oraz – w formie opisowej – analiza mocnych stron danej osoby. Raport zawiera ponadto rekomendacje dotyczące dalszej pracy z daną osobą. Na życzenie klienta możemy przygotować raport zbiorczy prezentujący wyniki badanej grupy pracowników.