Usługi

Wspieranie procesów HRM

Nasze doświadczenia pokazują, że sprawne i dobrze funkcjonujące systemy HRM pozwalają firmie zachować adekwatny do potrzeb organizacji poziom zatrudnienia oraz pomagają utrzymać pożądany poziom satysfakcji pracowników.

Kontekst HR International Group wspiera klientów w tworzeniu sprawnych, zintegrowanych systemów HRM. Nasi konsultanci wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte w toku współpracy z czołowymi firmami polskimi i międzynarodowymi wspierają organizację klienta w tworzeniu i wdrażaniu:

 • audytów systemów HRM,
 • procesów rekrutacji,
 • systemów ocen,
 • systemów motywacyjnych,
 • siatek kompetencji i opisów stanowisk,
 • ścieżek karier oraz planów sukcesji i programów zarządzania talentami,
 • programów retencji,
 • programów zmian,
 • systemów szkoleń,
 • wewnętrznych kampanii PR wspierających procesy HRM.

Zanim rozpoczniemy pracę doradczą w zakresie HRM, staramy się jak najdokładniej poznać i zrozumieć organizację klienta. Pomagają w tym zróżnicowane działania – konsultanci Kontekst HR:

 • spotykają się ze wskazanymi przez zleceniodawcę pracownikami firmy,
 • analizują dokumenty,
 • prowadzą badania w grupach fokusowych,
 • przeprowadzają indywidualne wywiady pogłębione lub badania ankietowe,
 • prowadzą badania kultury organizacji.

Efektem końcowym każdego naszego badania jest przygotowywany dla klienta raport zawierający rekomendacje. W sytuacji, gdy potrzebna jest nasza pomoc przy wdrażaniu systemów, możemy wspierać te działania projektami badawczymi, coachingowymi i szkoleniowymi.