Usługi

E-learning

Lekcje e-learningowe w Kontekst HR International Group:

• Sprawdzają i utrwalają wiedzę,
• Pozwalają na pracę indywidualną w czasie dogodnym dla uczestnika,
• Są atrakcyjną pomocą w przyswajaniu informacji,
• Wspierają efekty działań rozwojowych w organizacji.

 

 

Aby przekonać się, jak działa nasz e-learning, zapraszamy do zapoznania się z przykładową lekcją dotyczą narzędzi menedżerskich wykorzystywanych podczas zlecania zadań. Rozpocznij lekcję.

Artykuł o e-learningu w Kontekst HR International Group.