Usługi

Archiwum

W 2011 roku spotykamy się pod hasłem „Biznes + elastyczność + HR” w sześciu miastach Polski:

Cykl w 2010 r.: „Przyszłość jest w HR?” więcej…

Cykl w 2009 r.: „Kontekst Personelu i zarządzania – czas zmian” więcej…