Usługi

Fact Based Communication

Praca w organizacji wymaga szczególnych umiejętności. Jedną z nich jest zdolność do otwartej i pełnej szacunku komunikacji z innymi. Dzięki temu w sytuacji np. niezgody zamiast zachowań obronnych (przerywania, zaprzeczania, grożenia, zamknięcia itp.) pojawia się potrzeba zrozumienia. Ludzie są gotowi poznawać perspektywę innych, aby zrozumieć ich punkt widzenia, stanowisko w dyskusji. Warunkiem autentycznej komunikacji jest wzajemne zaufanie i nastawienie na współpracę. To z kolei prowadzi do przyjęcia w rozmowie postawy nastawionej na „wygrana/wygrana”.

 

Większość z nas traktuje proces komunikowania się jako coś oczywistego. Porozumiewamy się przecież od zawsze, od pierwszych chwil naszego życia. Jednak komunikacja międzyludzka rządzi się określonymi prawami. Zachowywanie tych zasad umożliwia nam skuteczne porozumiewanie się z innymi ludźmi. Komunikacja jest stosowaniem słów (komunikacja werbalna) i zachowań (komunikacja niewerbalna) w celu uzyskania i przekazania informacji z zamiarem wpłynięcia na zachowania rozmówcy.

 

„Mowa nie zawsze potrzebuje słów” powiedział Francois Mitterand. Fact Based Communication to sposób wymiany informacji oparty o wzajemne zrozumienie interpretacji dostępnych faktów. Fact Based Communication uznaje za punkt wyjścia wielopoziomowość i niejednoznaczność komunikacji. Dostarcza skutecznych narzędzi komunikowania się w dwóch obszarach (mówienie i słuchanie) i czterech wymiarach (mówienie werbalne i niewerbalne, słuchanie werbalne i niewerbalne).

 

Umiejętność sprowadzania komunikacji do faktów bazowych, a następnie uzupełnianie ich naszymi opiniami, emocjami i potrzebami powiązanymi z danymi faktami pozwala na skuteczniejsze porozumiewanie się – tak w procesie mówienia, jak i słuchania.

 

Przeczytaj artykuł opisujący koncepcję Fact Based Communication