Usługi

MIX MOTYWACYJNY

MIX MOTYWACYJNY® to opracowana przez specjalistów Kontekst HR International Group dynamiczna koncepcja motywowania ludzi.
Jej istotą jest praktyczność wyrażające się przełożeniem dotychczasowych teorii motywacyjnych na konkretnie zdefiniowane czynniki motywacji pracowników i łatwe do zastosowania narzędzia menedżerskie – praktyki motywacyjne.

MIX MOTYWACYJNY® definiuje pięć kluczowych czynników motywacji pracowników:
1.    Pieniądze i wartości materialne,
2.    Nacisk,
3.    Rozwój osobisty,
4.    Osiągnięcia i prestiż,
5.    Relacje interpersonalne.

Wszystkie czynniki oddziałują równocześnie na motywację pracowników, choć siła ich wpływu zmienia się wraz z wyznawanymi przez ludzi wartościami, bieżącymi potrzebami, poziomem wykształcenia, rodzajem wykonywanej pracy oraz pozycją w strukturze organizacji. Te elementy składają się na indywidualny profil motywacyjny każdego pracownika.

MIX MOTYWACYJNY® pokazuje, w jaki sposób możemy zidentyfikować indywidualny profil motywacyjny pracownika i jak na jego podstawie opracować indywidualny mix motywacyjny – zespół narzędzi, wzbudzających i podtrzymujących ukierunkowaną na osiąganie celów organizacji energię danego pracownika.

MIX MOTYWACYJNY® to kilkadziesiąt praktyk motywacyjnych, które pozwolą menedżerom skutecznie:

  • Wyznaczać motywujące cele,
  • Budować trwałe relacje,
  • Płacić za dobrze wykonaną pracę,
  • Okazywać uznanie pracownikom,
  • Stwarzać pracownikom szansę rozwoju.

 

Przeczytaj artykuł opisujący koncepcję MIX MOTYWACYJNY®:

1.    Joanna Poniatowska, Mix motywacyjny®

2.    Anna Filipow, Czym go motywować?

 

 Nasze wszystkie artykuły o motywowaniu.

Przeczytaj ogólny opis treści programowych