Usługi

Belbin

Belbin
Belbin Accredited

Dziewięć typów zachowań (zwanych rolami zespołowymi), które wyróżnił Belbin, to: poszukiwacz źródeł, dusza zespołu, koordynator, kreator, ewaluator, specjalista, lokomotywa, implementer, perfekcjonista.

Belbin® jest złotym standardem w identyfikowaniu potencjału (nazywanym rolami zespołowymi) w środowisku pracy. To bardziej narzędzie behawioralne niż test psychometryczny czy osobowościowy (w przeciwieństwie do osobowości zachowanie z czasem oraz pod wpływem wielu czynników może ulec zmianie).

Raporty z badania zawierają cenne wskazówki zarówno dla badanego, jak i organizacji. Są połączeniem postrzegania siebie samego w pracy i postrzegania innych osób, dzięki czemu otrzymujemy pełniejszą i bardziej wiarygodną informację. Ta metodologia obniża ryzyko zafałszowania wyników badania.

 

Korzyści z wykorzystania Belbina® w organizacji:

 • świadome osoby, które mogą dostosować swoje zachowanie do sytuacji i potrzeb biznesowych;
 • zadania dopasowane do właściwych ludzi, co prowadzi do pracy bardziej efektywnych zespołów;
 • używanie wspólnego języka ról zespołowych do bardziej efektywnej komunikacji w zespole;
 • podejmowanie decyzji opartych na faktach, a nie przeczuciach;
 • pewność siebie przy podejmowaniu decyzji dotyczących innych ludzi.

 

Wyniki badania Belbin® opracowane są w formie raportu. W zależności od potrzeb organizacji mogą to być raport indywidualny (generowany automatycznie online dla uczestnika badania) i raport zespołowy (dodatkowo tworzony dla zespołu objętego badaniem):

 • raport indywidualny pokazuje układ ról zespołowych u danej osoby;
 • raport zespołowy pokazuje, jak grupa osób będzie pracowała ze sobą jako zespół, podkreślając silne strony i słabości tego zespołu oraz informując o ewentualnych brakach pewnych ról lub zdublowanych kompetencjach w zespole.

 

Procedura indywidualnego badania Belbin®:

 1. Uczestnik badania otrzymuje kwestionariusz online (Self-Perception Inventory), którego wypełnienie trwa około 20 minut.
 2. Po wypełnieniu testu automatycznie generowany jest raport indywidualny (przesyłany na adres e-mailowy uczestnika badania). Raport pokazuje stworzony na podstawie samooceny uczestnika badania układ jego dziewięciu ról zespołowych oraz zawiera spersonalizowany przewodnik z poradami.
 3. Dla uzyskania większej rzetelności raportu indywidualnego możemy poprosić sześć innych osób o ocenę; będzie to ocena obserwatorów. Obserwatorzy wypełniają krótki kwestionariusz oceny online, co zabiera im ok. 5 minut. Ocena obserwatorów jest bardzo ważna, dlatego jest dołączona za darmo do każdego raportu indywidualnego.
 4. Jeżeli co najmniej czterech obserwatorów oceni badanego, wtedy pierwotny raport zostaje zaktualizowany do pełnego raportu indywidualnego. Pełen raport przedstawia postrzeganie układu ról zespołowych u danej osoby przez obserwatorów i porównuje go z samooceną badanego.

Mariusz Bonk

Mariusz Bonk

– certyfikowany konsultant Kontekst HR International Group do korzystania z koncepcji teorii ról zespołowych Belbina w pracy szkoleniowo-doradczej i coachingowej.

Przeczytaj artykuł „Efektywność w pracy zespołowej – role Belbina”.