Usługi

Success Insights

„Co 10 sekund dla kogoś na świecie generowany jest raport” [Forbes Magazine]. Od lat Success Insights® wspiera menedżerów i profesjonalistów z dziedziny HR w zmaganiach z ciągle rosnącymi oczekiwaniami rynku pracy, zapewniając rzetelne i profesjonalne narzędzia do oceny i walidacji. Przedstawiciele SI są obecni w 75 krajach, a narzędzia i raporty sporządzanie są w 30 językach.

 

Korzystając z analiz Success Insights®, można:

  • w świadomy sposób wpływać na rozwój swojej organizacji,
  • udoskonalać sposób komunikacji,
  • wzbogacać pracowników nie tylko o wiedzę o nich samych, ale również o otaczającym ich środowisku,
  • dowiedzieć się, jak zwiększyć efektywność pracowników w działaniach indywidualnych i pracy zespołowej./li>

Współpraca z profesorami, nauczycielami akademickimi oraz z wybitnymi praktykami z zakresu psychologii pracy i zarządzania gwarantuje skuteczność oraz wysoką jakość narzędzi i rozwiązań Success Insights®.

 

Success Insights® jest systemem opartym na analizie psychometrycznej, uczącym podnoszenia efektywności i wydajności ludzi. Success Insights® wspomaga pracę menedżera z ludźmi, wspiera rozwój indywidualny jego i zespołu.

 

Teoria leżąca u podstaw Success Insights® ma swoje źródło w pojęciu ośmiu podstawowych stylów interakcji i zachowań (opisanych przez znanego szwajcarski psychologa Carla Gustawa Junga jako kombinacja preferencji między myśleniem a odczuwaniem oraz doświadczeniem a intuicją, introwersją i ekstrawersją). Osiem typów Junga tworzy podstawę koła Success Insights®, które zostało opracowane po to, aby każdy mógł lepiej zrozumieć siebie i innych.

 

Raporty w badaniu Success Insights® definiują profil osobowości respondenta i pomagają lepiej rozumieć relacje opisanej osoby z innymi ludźmi. Generowane są po wypełnieniu kwestionariusza online na internetowej platformie badawczej. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny klucz kodowy. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15 minut. System zapewnia użytkownikom anonimowość i dyskrecję.

Raporty uzupełniane są wykresami typologii Success Insights®, które ilustrują wzorce zachowań.

 

 

Produkty Success Insights® Talent Insights to unikalne rozwiązanie na rynku analiz, skupiające się na indywidualnych cechach stylu zachowania badanego i jego motywatorach. Otrzymywane w wyniku badania kompleksowe raporty zwiększają świadomość własnych mocnych stron i słabości oraz pozwalają zrozumieć siłę pochodzącą z kombinacji indywidualnych cech i potencjalne źródła konfliktów, co wpływa na personalny i zawodowy rozwój, wzrost satysfakcji osobistej i jednocześnie umożliwia głębsze zrozumienie swoich rozwijających się talentów. Analizy stylu zachowania i sposóbu komunikacji osoby ujawniają cechy naturalnego i zaadaptowanego stylu zachowania. Obok indywidualnych wyników analizy badanego, raporty zawierają podpowiedzi, jak uczynić bardziej efektywną komunikację z osobami posiadającymi odmienne style komunikacji. W każdym działaniu nasze motywacyjne priorytety i zaangażowanie ułatwiają osiągnięcie sukcesu. Dana osoba będzie energiczna i efektywna w miejscu pracy tylko wtedy, gdy jej osobiste motywatory będą zaspakajane w codziennych zajęciach. Badanie SI Talent Insights przynosi zatem korzyści nie tylko konkretnej osobie, ale także zespołowi, w którym działa i całej organizacji.

 

Success Insights® Talent Insights zapewnia kompleksowe narzędzia zarządzania, które proponują innowacyjne rozwiązania w zakresie osiągania sukcesu zawodowego i osobistego w pięciu obszarach:

  • potencjalne mocne strony w zakresie zachowania i motywacji,
  • potencjalne konflikty w zakresie zachowania i motywacji (w tym „pochłaniacze czasu”),
  • idealne otoczenie,
  • klucz do motywacji,
  • klucz do zarządzania.

 

SI Talent Insights raport „Przełożony-podwładny” („Efektywna współpraca z innymi kluczem do sukcesu!”). Raport „Przełożony-podwładny” nie tylko identyfikuje indywidualne cechy, ale również pomaga kadrze zarządzającej i pracownikom wykorzystać wzajemne efekty poszczególnych typów zachowań i motywatorów jako narzędzie do osiągnięcia sukcesu. Zapewnia kompleksowe analizy, wspierające selekcję talentów, świadomy rozwój, motywowanie ludzi, budowanie efektywnej komunikacji oraz relacji w miejscu pracy.

Przykładowy raport do pobrania.

 

SI Talent Insights raport „Kadra menedżerska” („Doskonałość, wykorzystanie szans i styl przywódczy!”). Raport „Kadra menedżerska” jest doskonałym narzędziem dla lidera, zwiększającym efektywność i pozwalającym osiągnąć długoterminowy sukces. Raport identyfikuje cechy i zachowania, sposób radzenia sobie z wyzwaniami i problemami oraz wpływaniem na podwładnych. Zawiera sugestie w zakresie zarządzania czasem i zarysowuje zalety synergii między osobistym stylem przywódczym a motywatorami.

Przykładowy raport do pobrania.

 

SI Talent Insights raport „Handlowiec/sprzedawca” („Zsynchronizowany styl sprzedaży, nowy wymiar efektywności!”). Kompleksowe i świadome zarządzanie indywidualnymi cechami stylu komunikacji oraz osobistymi motywatorami jest główną siłą napędową stojącą za maksymalizacją efektywności sprzedaży. Raport identyfikuje potencjalne mocne strony i sprzeczności, które wynikają z kombinacji osobistego stylu komunikacji oraz systemu wartości. Przekraczanie własnych barier i poleganie na mocnych stronach zwiększają efektywność sprzedaży oraz zapewniają osiąganie zawodowych celów.

Przykładowy raport do pobrania.

 

SI Talent Insightsraport skrócony. Dostępny jest również raport skrócony Talent Insights, szczególnie użyteczny przy procesie rekrutacji nowych pracowników. Opisuje wartość danego pracownika dla organizacji oraz jego idealne środowisko pracy, co pozwala na trafne dobranie osoby do konkretnego stanowiska.

Przykładowy raport do pobrania.

 

SI Indeks strategii sprzedaży jest obiektywną analizą rozumienia przez badaną osobę strategii skutecznej sprzedaży. Analiza ta odpowiada przede wszystkim na pytanie, czy dana osoba potrafi sprzedawać. Ze skuteczną sprzedażą wiąże się duża wiedza, którą mierzy właśnie indeks strategii sprzedaży. Raport dostarcza także informacji osobie o jej silnych i słabych stronach w zakresie sprzedaży.

Przykładowy raport do pobrania.

 

Przeczytaj również: Badania potencjału metodą SI