Usługi

Szkolenia

Kontekst HR International Group oferuje szkolenia i konsultacje w siedmiu poniższych obszarach tematycznych:

Program szkolenia każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb i specyfiki klienta. Treść ćwiczeń i warsztatów odzwierciedla realia zawodowe, w których funkcjonują na co dzień uczestnicy naszych treningów.