Usługi

Filmy szkoleniowe

Kontekst HR International Group wykorzystuje w pracy autorskie firmy instruktażowe. Ich zadaniem podczas szkolenia jest prezentacja modelowego zastosowania ćwiczonych technik.

Dysponujemy 37 filmami instruktażowymi, a ich liczba zwiększa się systematycznie wraz z pojawianiem się nowych potrzeb.