Usługi

Metoda szkoleniowa

Szkolenia Kontekst HR International Group mają na celu rozwój praktycznych umiejętności uczestników. Nasza metoda umożliwia zastosowanie nabytych kompetencji bezpośrednio po powrocie do macierzystej firmy oraz osiągnięcie zamierzonej celami szkolenia zmiany w sferze zachowań i postaw pracowników.

Prowadzone w małych grupach zajęcia (nie więcej niż 12-osobowych) pozwalają na maksymalną indywidualizację nauki w ramach pracy zespołu szkoleniowego oraz pełne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń uczestników.

Dzięki zastosowaniu nagrań wideo i udzielaniu rzetelnej informacji zwrotnej po ćwiczeniach, uczestnicy mogą skutecznie opanować umiejętności objęte celami szkolenia.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują komplet materiałów dydaktycznych w formie podręcznikowej, stanowiący użyteczne narzędzie zarówno w trakcie zajęć , jak i w późniejszej pracy zawodowej.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego FILMU z naszego szkolenia.

*Video:sarah is having fun in a merry-go-round

Metoda szkoleniowa Kontekst HR opiera się na sześciu wzajemnie uzupełniających się elementach:

 • Odniesienie do praktycznych doświadczeń,
 • Przekazywanie niezbędnej wiedzy,
 • Modelowanie,
 • Uczenie w praktyce,
 • Rzetelna ocena,
 • Planowanie wdrażania nabytych umiejętności.

ODNIESIENIE DO PRAKTYCZNYCH DOŚWIADCZEŃ
– uczestnicy szkolenia dzielą się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami w omawianym zakresie.

PRZEKAZYWANIE NIEZBĘDNEJ WIEDZY – uczestnicy szkolenia, w powiązaniu z omawianymi wcześniej doświadczeniami, otrzymują krótkie fragmenty teorii podawane w formie łatwych do zapamiętania i zastosowania modeli działania.

MODELOWANIE – skalibrowanie rozwijanej kompetencji zgodnie z oczekiwaniami organizacji klienta, między innymi poprzez prezentację filmów instruktażowych.

UCZENIE W PRAKTYCE – uczestnicy stosują poznane modele działania w praktycznych ćwiczeniach. Scenariusze ćwiczeń są opracowywane w oparciu o przykłady zaczerpnięte z praktyki organizacji klienta. Pozwala to w najbardziej efektywny sposób skupić się na praktycznym zastosowaniu prezentowanej wiedzy i rozwijaniu odpowiednich grup kompetencji.

RZETELNA OCENA – rezultaty ćwiczeń są oceniane i każdorazowo komentowane przez prowadzącego i grupę. Ocenie podlega trafność zastosowania omawianego modelu działania oraz jego skuteczność w przywołanej w ćwiczeniu sytuacji.

PLANOWANIE WDRAŻANIA NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI – każdy moduł szkoleniowy kończy się samooceną uczestników w stosowaniu poznanego modelu i opracowaniem – na tej podstawie – planów działań zmierzających do praktycznego zastosowania nabytych podczas szkolenia umiejętności po powrocie do organizacji.

Szkolenia Kontekst HR prowadzone są przy zastosowaniu nowoczesnych, interaktywnych technik, co pozwala na pełne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń uczestników oraz na doskonalenie praktycznych umiejętności. Są to m.in.:

 • ćwiczenia typu role play (odgrywanie ról w scenkach),
 • autorskie filmy szkoleniowe Kontekst HR,
 • gry,
 • symulacje,
 • metoda sytuacji krytycznych (case studies),
 • metoda analizy przypadku,
 • dyskusje monitorowane,
 • warsztaty,
 • budowanie planów działań,
 • pokazy i demonstracje,
 • wykorzystanie techniki wideo do analizy zachowań,
 • profesjonalny komentarz konsultanta (feedback).

Metoda szkoleniowa Kontekst HR International jest stale rozwijana przez:

 • Wprowadzanie innowacji, doskonalenie programów i narzędzi szkolenia, co pozwala zwiększać zakres naszych usług,
 • Poszerzanie pakietu kompleksowej obsługi klienta, przede wszystkim o doradztwo, działania oraz instrumenty wspierające wdrażanie zmiany w praktykę funkcjonowania szkolonych zespołów,
 • Regularne szkolenia konsultantów firmy w Polsce i za granicą.

W ramach przygotowywania się do szkoleń konsultanci Kontekst HR odbywają – jeśli jest na to zgoda – jednodniowe study visit we wskazanych przez klienta lokalizacjach tak, aby jak najlepiej poznać specyfikę pracy i organizacji.