Usługi

Profilowanie szkoleń

Prowadzone przez Kontekst HR International Group szkolenia są każdorazowo precyzyjnie profilowane do potrzeb i oczekiwań organizacji oraz uczestników. Przejawia się to m.in. maksymalnym dopasowaniem programu szkolenia do specyfiki działania organizacji oraz starannym projektowaniem ćwiczeń i materiałów szkoleniowych w oparciu o przykłady pozyskane od klienta.

Proces profilowania szkoleń składa się z czterech etapów:

  1. Zdefiniowanie pożądanego poziomu wiedzy i umiejętności.
  2. Rozpoznanie obecnego poziomu kompetencji.
  3. Zidentyfikowanie luki kompetencyjnej.
  4. Opracowanie materiałów szkoleniowych.

ETAP 1: ZDEFINIOWANIE POŻĄDANEGO POZIOMU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI grupy docelowej to określenie celów i zamierzeń projektu szkoleniowego.

ETAP 2: ROZPOZNANIE OBECNEGO POZIOMU KOMPETENCJI potencjalnych uczestników szkolenia (rzeczywisty poziom wiedzy i umiejętności). W procesie tym wykorzystujemy różnorodne narzędzia analizy, między innymi: testy wiedzy, assessment centre, wywiady, obserwacje uczestniczące, arkusze behawioralne.

ETAP 3: ZIDENTYFIKOWANIE LUKI KOMPETENCYJNEJ przyszłych uczestników szkolenia, czyli różnicy między pożądanym a obecnym poziomem kompetencji. Nasza autorska metoda PLK – Pomiar Luki Kompetencyjnej – pomaga w jak najdokładniejszym zidentyfikowaniu potrzeb szkoleniowych.

ETAP 4: OPRACOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH (ćwiczeń i warsztatów) w oparciu o przykłady zaczerpnięte z praktyki zawodowej uczestników szkolenia i organizacji klienta.

Proces profilowania szkoleń jest każdorazowo uzgadniany ze zleceniodawcą. Na życzenie klienta Kontekst HR może poprzedzić proces szkoleniowy opracowaniem profilu kompetencji zawodowych.