Usługi

Kontekst coachingu i szkoleń

Szukając możliwie najprostszego wyjaśnienia pojęcia coachingu można powiedzieć, że to proces mający pomóc ludziom w osiąganiu lepszych wyników pracy. Umiejętnie prowadzony, ukierunkowany coaching daje w efekcie znaczną poprawę pracy jednostek, zespołów oraz przedsiębiorstw. Coaching jest coraz częściej wykorzystywany w procesie kierowania ludźmi jako narzędzie motywacji i rozwoju pracowników. Podobnie jest ze szkoleniami wewnętrznymi. Dzisiaj warto, aby każdy menedżer umiał wykorzystywać coaching i szkolenia w swojej pracy z ludźmi, bo to dobry pomysł na zwiększenie efektywności najważniejszego zasobu każdej organizacji – ludzi.

W naszym KONTEKŚCIE COACHINGU znajdują się między innymi następujące tematy szkoleń i warsztatów:

Szkolenie dla coachów wewnętrznych

 • Jak inspirować i twórczo rozwijać potencjał pracowników?
 • Czym jest, a czym nie jest coaching?
 • Kiedy stosować coaching?
 • Jakie są warunki efektywnego coachingu?
 • Jakie wyróżniamy rodzaje coachingu?
 • Jakie są podstawowe zasady prowadzenia coachingu?
 • Jakie są etapy procesu coachingu?
 • Jaka powinna być struktura sesji coachingowej?
 • Jakie są style prowadzenia coachingu?
 • Jakie umiejętności potrzebne są do prowadzenia coachingu?
 • Jak dobrze formułować kompetencje i kryteria oceny?
 • Jak zawierać kontrakt indywidualny coach-uczeń?
 • Jak uczą się dorośli?
 • Jakie stosować techniki uczenia?
 • Z jakich „narzędzi” może korzystać coach?
 • Jak monitorować postępy ucznia?
 • Czym różni się coaching od mentoringu?

Szkolenie dla trenerów (Train The Trainers)

 • Jak uczą się dorośli?
 • Jak w praktyce wykorzystać indywidualne style uczenia się?
 • Jak programować proces szkoleniowy?
 • Jak zdefiniować cele szkolenia?
 • W jaki sposób opracować konspekt szkolenia?
 • Jak dobierać techniki szkoleniowe?
 • Na czym polega prezentacja szkoleniowa?
 • Jak poprowadzić dyskusję w grupie szkoleniowej?
 • Jak przeprowadzić warsztat?
 • Jakie są zasady prowadzenia ćwiczeń?
 • Jak prowadzić ćwiczenia typu role play?
 • Jak opracować i przeprowadzić grę symulacyjną?
 • Jak udzielać feedbacku trenerskiego?
 • Jak kierować grupą w trakcie szkolenia?
 • Jak radzić sobie z trudnymi uczestnikami?

Prowadzenie szkoleń stanowiskowych

 • W jaki sposób jakość szkolenia stanowiskowego wpływa na jakość pracy?
 • Na czym polega specyfika szkoleń stanowiskowych?
 • Jak zadbać o bezpieczeństwo i warunki organizacyjne do szkolenia na stanowisku?
 • Na czym polega metodyka prowadzenia szkoleń stanowiskowych?
 • Jakie techniki wykorzystać podczas szkolenia na stanowisku?
 • Jak przygotować szkolenie stanowiskowe?
 • Jak przeprowadzić analizę operacji, której będziemy uczyć na stanowisku?
 • Jak zdefiniować cele szkolenia?
 • Jak opracować program szkolenia na stanowisku?
 • Jak opracować hierarchię materiały do szkolenia stanowiskowego?
 • Jak przygotować konspekt szkolenia?
 • Jaka jest struktura szkolenia na stanowisku?
 • Jak przeprowadzić praktyczną prezentację operacji?
 • Jak przeprowadzić ćwiczenia praktyczne na stanowisku?
 • Jak reagować w trudnych sytuacjach z uczestnikami szkoleń stanowiskowych?