Business Partner Club

Regulamin HR Business Partner Club
– Your HR Partner in Business!!!

 1. HR Business Partner Club (w skrócie: HRBP Club) to program lojalnościowy mający na celu utrwalania relacji ze stałymi klientami Kontekst HR Polska Sp. z o.o. (w skrócie: Kontekst HR PL).
 2. Członkostwo w HRBP Club trwa rok. Warunkiem odnowienia członkostwa jest korzystanie w ciągu ostatnich 12. miesięcy z usług Kontekst HR PL.
 3. Członkostwo w HRBP Club potwierdzone jest specjalnym certyfikatem.
 4. W ramach pakietu korzyści członkowie HRBP Club otrzymują:
  • dostęp do materiałów edukacyjnych w wersji elektronicznej (artykuły, case studies, e-booki, audiobooki, szkolenia wideo itp.) zamieszczonych na kodowanym portalu HRBP Club;
  • możliwość udziału w webinariach;
  • możliwość uczestnictwa w HR lunch meetingach oraz innych spotkaniach organizowanych przez Kontekst HR PL.
 5. Materiały w formie elektronicznej są dostępne na kodowanej stronie www.konteksthr.pl. Każdy użytkownik HRBP Club otrzymuje unikalny kod dostępu do portalu HRBP Club. Przy pierwszym logowaniu na portalu HRBP Club użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji klubowych 
i przetwarzanie danych osobowych.
 6. Materiały edukacyjne zamieszczane na portalu dotyczą:
  • przywództwa: przywództwo, kierowanie ludźmi, motywowanie, myślenie biznesowe, zarządzanie zmianą, zarządzanie strategiczne itp.;
  • sprzedaży: sprzedaż, obsługa klienta, negocjacje itp.;
  • efektywności osobistej: komunikacja, sztuka prezentacji, wystąpienia publiczne, asertywność, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, zarządzanie konfliktem itp.
 7. Członkowie HRBP Club mają prawo do rozpowszechniania otrzymanych materiałów edukacyjnych wśród swoich pracowników. Właścicielem materiałów pozostaje Kontekst HR PL.
 8. Członkom HRBP Club nie wolno bez pisemnej zgody Kontekst HR PL udostępniać osobom trzecim (w tym innym firmom) kodów dostępu oraz materiałów publikowanych na portalu HRBP Club.
 9. Członkami HRBP Club są klienci instytucjonalni Kontekst HR PL (przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje), a nie osoby fizyczne. Uczestnikami programu są osoby fizyczne będące pracownikami członków HRBP Club.
 10. Udostępnione przez członków HRBP Club dane kontaktowe użytkowników programu są zabezpieczone zgodnie z „Polityką prywatności Kontekst HR Polska Sp. z o.o” i zgodnie z obowiązującymi przepisami.