Leadership Toolbox

Leadership Toolbox

Leadership Toolbox to zestaw narzędzi opracowany przez Kontekst HR Polska. Dzięki niemu menedżerowie poczują się mocniejsi, pewniejsi siebie i bardziej zmotywowani, uwierzą w swoją moc i kompetencje, co sprawi, że będą umieli o wiele lepiej wykorzystywać zdolności i możliwości każdego pracownika oraz motywować ludzi do pracy i osiągania celów organizacji.

Innowacyjne autorskie know-how

Leadership Toolbox
Fact based-communication
Fact based-communication

Fact based-communication

Fact-based communication to sposób wymiany informacji oparty na wzajemnym zrozumieniu interpretacji dostępnych faktów. Z jednej strony za punkt wyjścia uznaje wielopoziomowość i niejednoznaczność komunikacji, z drugiej dostarcza skutecznych narzędzi komunikowania się w dwóch obszarach (mówienie i słuchanie) oraz czterech wymiarach (mówienie werbalne i niewerbalne, słuchanie werbalne i niewerbalne).

Value creates volume

Value creates volume

Sprzedaż się zmienia. Dotychczasowe techniki i modele bardzo szybko tracą na znaczeniu. Nie wystarczają już przekonujący sprzedawca i dobra jakość produktu czy usługi. W gąszczu rosnącej konkurencji szansą na wybicie się są dodatkowe wartości powiązane z ofertą. Potrzebne są nowe pomysły, w których klient otrzyma nie tylko to, czego oczekuje, ale dużo więcej. Klient musi czuć wartość nabywanego produktu/usługi. Kluczem staje się nasza koncepcja Value creates volume.

Value creates volume
Mix motywacyjny
Mix motywacyjny

Mix motywacyjny

Mix motywacyjny to opracowana przez specjalistów Kontekst HR Polska dynamiczna koncepcja motywowania ludzi. Jej istotą jest praktyczność. Dotychczasowe teorie motywacyjne przełożyliśmy na konkretnie zdefiniowane czynniki motywacji pracowników. W ten sposób praktyki motywacyjne stały się bardzo łatwym do wykorzystania narzędziem menedżerskim.

Wyślij zapytanie ofertowe

Licencjonowane rozwiązania

Stale poszerzamy zakres naszych usług, także o zewnętrzne narzędzia.

Success Insights® (SI)

Success Insights® (SI)

Konsultanci Kontekst HR Polska mają uprawnienia do prowadzenia badań metodą Success Insights® (SI). Success Insights® jest systemem opartym na analizie psychometrycznej, uczącym podnoszenia efektywności ludzi. Analiza zachowań opisuje funkcjonowanie danej osoby w środowisku pracy oraz pokazuje postrzeganie siebie i innych.

Belbin®

Belbin®

Belbin® jest złotym standardem w identyfikowaniu potencjału (nazywanym rolami zespołowymi) w środowisku pracy. To bardziej narzędzie behawioralne niż test psychometryczny czy osobowościowy (w przeciwieństwie do osobowości zachowanie z czasem oraz pod wpływem wielu czynników może ulec zmianie).

HaeR<sup>2</sup>

HaeR2

Współpracujemy z dostawcą platformy do zarządzania personelem HaeR2.