3M Poland

Podstawą do kontynuacji współpracy z firmą Kontekst HR Polska przez ostatnie lata była i jest przede wszystkim duża odpowiedzialność, kreatywność i skuteczność proponowanych rozwiązań, profesjonalizm konsultantów i trenerów, uprzejma obsługa, a także elastyczność w reagowaniu na zmiany. Ważna jest dla nas także dobra znajomość realiów biznesowych przez trenerów, co czyni szkolenia jednym z istotnych elementów rozwoju naszych pracowników w środowisku biznesowym.

Konica Minolta

Program zaprojektowany przez firmę Kontekst HR Polska w pełni uwzględniał potrzeby naszej organizacji zarówno pod względem zawartości merytorycznej warsztatów, jak i obsługi organizacyjnej i logistycznej całego projektu. Szeroka wiedza oraz doświadczenie konsultantów pozwoliły na skomponowanie i przeprowadzenie programu, który spełnił swoją funkcję rozwojową w każdej z docelowych grup.
W trakcie realizacji programu konsultanci wykazywali się dużym zaangażowaniem, profesjonalizmem, elastycznością w działaniu oraz silnym nastawieniem na osiągnięcie założonych celów. Wszystko to znalazło swoje odzwierciedlenie w bardzo pozytywnych opiniach uczestników programu na temat zrealizowanych warsztatów.

Mahle Polska

Dostarczone usługi i wszystkie produkty projektu spełniały w pełni oczekiwania naszej firmy. Konsultanci Kontekst HR Polska wykazali się profesjonalizmem i szeroką wiedzą, przykładając bardzo dużą wagę do jakości realizowanych działań oraz praktycznego charakteru szkoleń. Polecam firmę Kontekst HR Polska jako profesjonalnego i elastycznego partnera.

Grupa PCC

Szkolenia zostały poprzedzone szczegółową analizą potrzeb szkoleniowych, na którą składały się: rozmowy z przełożonymi, rozmowy z uczestnikami szkoleń, testy kompetencyjne dla uczestników oraz badanie Success Insights. Profesjonalne badanie potrzeb pozwoliło na dostosowanie programu szkoleń do wymagań docelowych grup.
(…) Szkolenia zostały bardzo wysoko ocenione zarówno przez uczestników, jak i ich przełożonych (średnia powyżej 4,8 na możliwych 5 pkt.). Uczestnicy podkreślali profesjonalizm, szeroką wiedzę i praktyczne doświadczenie trenerów oraz warsztatowy charakter szkoleń.
(…) Należy również dodać, że kontakt w sprawach organizacyjnych z firmą Kontekst HR Polska przebiega zawsze szybko i sprawnie. Żadne zadanie nie zostaje pozostawione bez wyjaśnienia.

Pfleiderer Grajewo

Na podkreślenie zasługuje profesjonalizm i zaangażowanie Kontekst HR Polska na wszystkich etapach realizacji szkolenia, począwszy od badania potrzeb szkoleniowych poprzez kompleksową realizację programów.
Wysoko oceniamy sposób prowadzenia zajęć – przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, elastyczne dostosowywanie się do potrzeb szkoleniowych w trakcie realizacji programu, prowadzenie dużej liczby ćwiczeń praktycznych, mających pozytywny wpływ na wzrost efektywności szkolenia.

PGNiG

Projekt został przeprowadzony profesjonalnie i z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Kontekst HR Polska wykazał się dużym zaangażowaniem i elastycznością we współpracy, w związku z czym można go polecić jako partnera w projektach badania potencjału menedżerów metodą development center i 360 stopni

Altax

Bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenerów podparte znajomością realiów biznesowych udowodniło, że metodologia value creates volume wnosi znaczącą wartość dodaną do naszej działalności biznesowej.
Obserwowane zmiany postaw uczestników szkolenia połączone z wykorzystaniem poznanych narzędzi już teraz w sposób widoczny przyczyniają się do wzrostu twardych wskaźników efektywności przedsiębiorstwa.
Z satysfakcja i pełnym przekonaniem polecam firmę Kontekst HR Polska jako wypróbowanego i efektywnego partnera biznesowego.

Cadbury

W szkoleniach prowadzonych przez konsultantów Kontekst HR Polska doceniamy ścisłe dopasowanie zajęć, ćwiczeń i warsztatów do specyfiki firmy oraz potrzeb uczestników szkolenia. Ważne są też dla nas interaktywne formy pracy stosowane podczas szkoleń oraz dobre przygotowanie merytoryczne trenerów. Trenerzy firmy Kontekst HR Polska dzięki swojemu zaangażowaniu i zrozumieniu specyfiki klienta dostosowują się i reagują na nasze potrzeby. Tym samym uczestnicy szkoleń są usatysfakcjonowani i stosują w praktyce wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

Danone

We współpracy z konsultantami Kontekst HR Polska szczególnie doceniamy umiejętność dopasowania się do naszych potrzeb, elastyczność w działaniu i zaangażowanie w dopasowywanie szkoleń i materiałów szkoleniowych do specyfiki firmy oraz praktyczną stronę prowadzonych szkoleń.

Carlson Wagonlit Center Polska

Wspomniane szkolenie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem wśród wszystkich uczestników. Zakres tematyczny prezentowany podczas szkolenia oraz ćwiczenia praktyczne w znaczący sposób pogłębiły i usystematyzowały wiedze związana z systemami oceny pracowniczej wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze.
(…) Trener prowadzący szkolenie wykazywał pełen profesjonalizm. Był dobrze przygotowany do prowadzenia wspomnianego szkolenia oraz dobrze rozumiał grupę i jej potrzeby podczas zajęć. Ponadto dysponował duża liczbą przykładów i ćwiczeń, które w znaczący sposób aktywizowały grupę.

Jabil Poland

Jabil Poland szczególnie poleca kooperację z Kontekst HR Polska. Wskazana firma szkoleniowa wyjątkowo dokładnie przykłada dużą wagę do realizacji swoich usług, podchodząc do organizacji każdego szkolenia w sposób kompleksowy, a nie tylko ilościowy.
W każdym przypadku trenerzy szkoleń kontaktują się z potencjalnymi uczestnikami danego szkolenia celem poznania i dostosowania ich oczekiwań do założeń programowych oraz praktycznych zaplanowanego szkolenia.

Johnson Controls

Zarówno wartość merytoryczna usługi, elastyczność trenerów, jak i profesjonalny poziom obsługi są dla nas satysfakcjonujące. Możemy polecić firmę Kontekst HR Polska jako partnera godnego zaufania i wiarygodnego dostawcę w zakresie usług doradczo-szkoleniowych.

Maco Productions Polonia

Trenerzy prowadzący zajęcia byli do nich zawsze doskonale przygotowani, nawiązywali dobry kontakt z uczestnikami, umiejętnie wykorzystując ich dotychczasowe doświadczenie do budowania nowych kompetencji.
Konsultanci bardzo elastycznie reagowali na potrzeby każdej z grup, angażując uczestników w określanie indywidualnych celów szkolenia, a przy tym realizując wszystkie punkty programowe. W szczególności doceniamy ich elastyczność, zaangażowanie w przedstawione tematy oraz konsultacje i pomoc przy monitorowaniu praktycznych efektów szkoleń.
Jesteśmy zadowoleni ze świadczonych usług, które były wykonywane terminowo, profesjonalnie i zgodnie z ustaleniami. Wysoka jakość i rzetelność oraz szczególna dbałość o dopasowanie usługi do naszych potrzeb są godne uznania.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Realizacja każdego z projektów polegała na przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych w formie spotkań grup fokusowych, przeprowadzeniu pretestów wiedzy lub kompetencji przed rozpoczęciem szkoleń i posttestów po ich zakończeniu, opracowaniu materiałów szkoleniowych, realizacji szkoleń, opracowaniu zadań wdrożeniowych do realizacji przez uczestników pomiędzy modułami oraz przygotowaniu raportów końcowych, zawierających wnioski z ewaluacji szkoleń oraz wniosków rozwojowych dla uczestników szkoleń.

Monier

Firma Kontekst HR International group w profesjonalny sposób przygotowała cały projekt. Każdy etap był konsultowany, uwzględniajac wszelkie uwagi. Dzięki badaniu zostały zdiagnozowane potrzeby rozwojowe oraz dopasowano program szkoleniowy. (…) Dziękujemy Kontekst HR International Group za rzetelnie wykonane zadanie oraz osiagnięty cel. W pełni polecamy świadczone przez tę firmę usługi.

Marks & Spencer

Projekt został wykonany przez firmę Kontekst HR International Group niezwykle szybko, niemniej krótki czas realizacji łączył się z wysoka jakością i terminowością przygotowywanych materiałów i informacji.
W trakcie naszej dwumiesięcznej współpracy byliśmy bardzo zadowoleni z poziomu obsługi klienta, wysokiej kultury osobistej i profesjonalizmu współpracujących z nami osób.

Performance Media

Zakres tematyczny współpracy z Kontekst HR International Group obejmuje szkolenia dotyczące: obsługi klienta, sztuki negocjacji, trudnych sytuacji w sprzedaży i obsłudze klienta, zarządzania konfliktem, rozwiązywania problemów.
Jesteśmy zadowoleni z powyższych usług, które były wykonywane terminowo, profesjonalnie i zgodnie z ustaleniami. Wysoka jakość i rzetelność, a także szczególna dbałość o dopasowanie usługi do naszych potrzeb są godne uznania.

Philips

Kontekst HR została uznana najwyżej ocenionym partnerem szkoleniowym Philips w Polsce. W wyniku procesu oceny dostawców usług szkoleniowych dla spółek Philips w Polsce Kontekst HR uzyskał najwyższy wynik oceny ze wszystkich firm poddanych ewaluacji.

Philips Lighting Polska o. Kętrzyn

Po latach współpracy oceniam Kontekst HR International Group jako firmę tworzoną przez ludzi, którzy nie boja się wyzwań. Wiem, że nie podejmą się przeprowadzenia takich projektów szkoleniowych lub warsztatów, które nie są zgodne z ich misją. (…) Cenię ich również za kreatywność, dążenie do rozwijania i udoskonalania oferty szkoleniowo-doradczej. Wiem, że mogę polegać na konsultantach Kontekst HR Polska i zaufać ich profesjonalizmowi gwarantującemu wysoką jakość realizowanych projektów. Współpracując z Kontekst HR Polska mamy zagwarantowane indywidualne podejście do klienta, szacunek dla jego potrzeb i oczekiwań, elastyczne dopasowanie się do organizacji.

Philips Lighting Polska o. Pabianice

Wyrażamy swoje uznanie za prężną działalność w realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój potencjału ludzkiego, innowacyjne know-how w tym zakresie i wysoka jakość usług.
Cenimy naszą wieloletnią współpracę nacechowana zrozumieniem i dbałością o realizację wspólnych celów, dziękując jednocześnie za życzliwość i wsparcie w trudnych sytuacjach.

PKN Orlen

Merytoryczną wartość szkoleń menedżerowie ocenili bardzo wysoko, a opracowane materiały i efekty pracy z konsultantami spełniły nasze najwyższe oczekiwania. Zgodnie z założeniami i w oparciu na szczegółowej analizie naszych potrzeb wypracowana została Nowa jakość procesów rekrutacyjnych (…). Projekt został zrealizowany bardzo sprawnie, także pod względem organizacyjnym i logistycznym. Dziękuję firmie Kontekst HR International Group za efektywną współpracę oraz polecam jako partnerów i realizatorów projektów szkoleniowych.

SeaKing Poland

Dostarczone usługi i wszystkie produkty projektu spełniały w pełni oczekiwania naszej firmy. Konsultanci Kontekst HR Polska wykazali się profesjonalizmem i szeroka wiedzą, przykładając bardzo dużą wagę do jakości zrealizowanych prac.

Total

Zarówno wartość merytoryczna usługi, elastyczność i profesjonalizm trenerów oraz poziom obsługi są dla nas satysfakcjonujące.
Biorąc pod uwagę naszą dotychczasową współprace, polecam firmę Kontekst HR International Group jako partnera godnego zaufania i wiarygodnego dostawcę w zakresie usług ukierunkowanych na rozwój potencjału ludzi w organizacji.

Tatrzański Park Narodowy

Firma Kontekst HR Polska we współpracy z TPN okazała się bardzo rzetelnym i profesjonalnym partnerem. Konsultanci prowadzący szkolenia byli osobami kompetentnymi, potrafiącymi wybrnąć nawet z trudnych sytuacji, do jakich dochodziło w kontaktach z pracownikami, którzy mieli obawy o zasadność wprowadzania systemu [ocen pracowniczych] i skutki tego procesu dla poszczególnych jednostek.
Z przyjemnością mogę polecić firmę Kontekst HR Polska innym organizacjom szukającym sprawdzonych partnerów.

Sanitec Koło

Zespół Kontekst HR Polska wykazał się dużą starannością i profesjonalizmem, zarówno na etapie diagnozy potrzeb szkoleniowych i konstruowania programu szkolenia, jak i w trakcie jego realizacji w formie interaktywnego warsztatu. Potwierdzam, jako współorganizator i jednocześnie uczestnik szkolenia, że zostało ono przeprowadzone w profesjonalny sposób. Tematyka odpowiadała wymaganiom stawianym przez szkoloną grupę, a szkoleni było przeprowadzone w sposób ciekawy i zawierało wiele ćwiczeń interaktywnych. Wszyscy uczestnicy szkolenia wyrażali się o nim pozytywnie.
Ponadto elastyczność i chęć współpracy pracowników Kontekst HR Polska umożliwiła miłą i efektywną komunikację oraz terminową realizację założeń.

Kancelaria Senatu

Uczestnicy wysoko ocenili poziom teoretyczny kursu, umiejętności trenera, materiały, program szkolenia oraz przydatność szkolenia do swojej pracy

Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie

Szkolenie zostało przystosowane do naszych indywidualnych potrzeb, a program zajęć uszyty na miarę Szpitala św. Zofii. Równocześnie chcę podkreślić umiejętność tworzenia doskonałej atmosfery współpracy podczas zajęć.
Informacje od uczestników szkoleń pozwalają stwierdzić, że program szkolenia (…), jak i sposób prowadzenia zajęć zostały pozytywnie ocenione.
Współpracę z firmą Kontekst HR Polska oceniam bardzo wysoko o z pełnym przekonaniem udzielam jej rekomendacji.

Toyota Motor Manufacturing Poland

Z przyjemnością rekomendujemy szkoleniowców Kontekst HR Polska jako osoby z solidnym doświadczeniem zawodowym i szerokimi kompetencjami trenerskimi.
Prowadząc zajęcia dla TMMP, trenerzy byli do nich zawsze doskonale przygotowani, nawiązywali dobry kontakt z uczestnikami, umiejętnie wykorzystując ich dotychczasowe doświadczenia do budowania nowych kompetencji. Szkoleniowcy bardzo elastycznie reagowali na potrzeby każdej z grup, angażując uczestników w określanie indywidualnych celów szkolenia, a przy tym realizując wszystkie punkty programowe. Osoby szkolone zyskały ważne umiejętności praktyczne, bardzo przydatne w codziennej pracy.
Wysoko oceniamy efektywność dotychczasowych szkoleń prowadzonych przez Kontekst HR Polska, dlatego polecamy firmę jako wartościowego partnera.

Vectra

Zakres tematyczny współpracy jest bardzo szeroki. Konsultanci Kontekst HR Polska prowadzili dla naszych pracowników szkolenia dotyczące: coachingu, obsługi klienta, sztuki negocjacji, trudnych sytuacji w sprzedaży i obsłudze klienta, zarządzania konfliktem, kierowania ludźmi, motywowania, zarządzania czasem, rozwiązywania problemów.
Jesteśmy zadowoleni ze świadczonych usług, które były wykonywane terminowo, profesjonalnie i zgodnie z ustaleniami. Wysoka jakość i rzetelność, a także szczególna dbałość o dopasowanie usługi do naszych potrzeb są godne uznania.

Volvo Polska

(…) firma Kontekst HR Polska prowadziła dla naszej organizacji cykl szkoleń liderskich. (…) Zarówno zakres merytoryczny szkolenia, jego forma oraz sposób prowadzenia spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem, czego dowodem są wyniki ocen z ankiet poszkoleniowych. Poniżej średnia ocen: zawartość merytoryczna – 99%, przydatność szkolenia – 98%, praca trenera – 99%, jakość materiałów – 99%.

Axtone

Trenerzy firmy Kontekst HR posiadają szeroką wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczne umiejętności dotyczące funkcjonowania organizacji, którymi w skuteczny i efektywny sposób dzielą się podczas prowadzonych szkoleń. Przygotowując programy szkoleniowe, Kontekst HR Polska wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta. W tym celu szczegółowo zbiera informacje na temat potrzeb, prowadzi rozmowy z pracownikami firmy, dopasowując prowadzone warsztaty zarówno do specyfiki działalności klientami, jak i do potrzeb uczestników. Firma Kontekst HR poprzez swój profesjonalizm i zaangażowanie zapewnia wysoki poziom realizowanych przedsięwzięć. Dzięki wysokiej jakości obsługi klienta otrzymujemy pełne wsparcie w zakresie prowadzonych wspólnie szkoleń.

Amcor Flexibles Złotów

Profesjonalizm [Kontekst HR Polska] jest najbardziej widoczny w indywidualnym podejściu do każdego klienta. Elastyczny, ale zarazem merytoryczny sposób pracy z uczestnikami warsztatów i szkoleń pozwala na budowanie silnej więzi, a co za tym idzie, chęci dalszej wytężonej pracy. Zdecydowanie polecam konsultanta Kontekst HR Polska jako sprawdzonego partnera biznesowego i człowieka o wyjątkowym podejściu do ludzi. Warto także podkreślić, że innowacyjne metody, które stosuje, prowadzą do długofalowego rozwoju i wielu wartościowych przemyśleń.

Mahle Behr Ostrów Wielkopolski

Szkolenia realizowane są w sposób profesjonalny przez wysoce kompetentnych trenerów. Projekty szkoleniowe poprzedzone są analizą potrzeb i oczekiwań, a programy budowane są na podstawie informacji zaczerpniętych od uczestników z różnych szczebli zarządzania organizacją. Przy projektowaniu szkoleń uwzględniane są czynniki społeczne i kulturowe wewnątrz organizacji, a także jej kontekst biznesowy. Proces szkoleniowy jest przejrzysty i innowacyjny, co sprawia, że usługi świadczone przez firmę Kontekst HR Polska są godne polecenia.

Mann + Hummel FT Poland

Tematyka szkoleń obejmowała bardzo szeroki zakres tzw. soft skills – między innymi: kierowanie ludźmi, przywództwo, motywowanie, zarządzanie konfliktem, pracę zespołową, zarządzanie zmianą, efektywność osobistą, kreatywność i innowacyjność oraz sztukę prezentacji. Jako lider projektów szkoleniowo-doradczych konsultant [Kontekst HR Polska] wspierał zmiany oraz wdrożenia o innowacyjnym charakterze, motywując uczestników do rozwoju, kreatywności i innowacyjnego myślenia oraz wdrażania takiego podejścia w zespołach. Działania prowadzone przez konsultanta były profesjonalne i zawsze uzyskiwały najwyższe noty naszych pracowników. Warsztat trenerski oraz kompetencje interpersonalne gwarantują wysoki poziom satysfakcji ze współpracy.

Paroc Polska

Realizacja projektu spełniła w pełni oczekiwania naszej firmy. Konsultant Kontekst HR Polska wykazał się profesjonalizmem i szeroką wiedzą oraz elastycznością w podejściu, przykładając dużą wagę do jakości realizowanego programu oraz praktycznego charakteru zajęć. Zajęcia były zawsze przygotowane i prowadzone w sposób aktywny, angażujący wszystkich uczestników, a przedstawiane przykłady i ćwiczenia świetnie wyjaśniały i pogłębiały poruszane zagadnienia.

Nasi klienci