Szkolenia Kontekst HR Polska mają na celu rozwój praktycznych umiejętności. Nasza metoda umożliwia zastosowanie nabytych kompetencji bezpośrednio po powrocie do macierzystej firmy oraz osiągnięcie zamierzonej celami szkolenia zmiany w sferze zachowań i postaw uczestników. Zajęcia prowadzone w małych grupach pozwalają na maksymalną indywidualizację nauki oraz pełne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń uczestników. Nasza metoda szkoleniowa opiera się na sześciu wzajemnie uzupełniających się elementach: odniesienie do praktycznych doświadczeń, przekazywanie niezbędnej wiedzy, modelowanie, uczenie w praktyce, rzetelna ocena i planowanie wdrażania nabytych umiejętności.

Sprawdź zakres naszych szkoleń:

Szkolenia

Kontekst HR Polska w projektach coachingowych wykorzystuje holistyczny model coachingu International Coaching Community (ICC). Istotą coachingu jest ścisła współpraca coachee i coacha, oparta na zaufaniu i silnej motywacji oraz otwartości na zmiany.
Kontekst HR Polska stosuje w swojej pracy siedmioetapowy proces coachingu: badanie potrzeb, uzgadnianie celów i zakresu coachingu (zawarcie kontraktu), planowanie, działanie, sprawdzanie, poprawianie, ocena.

Coaching
Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo

Sprawne i dobrze funkcjonujące systemy HRM pozwalają firmie zachować adekwatny do potrzeb organizacji poziom zatrudnienia oraz pomagają utrzymać pożądany poziom satysfakcji pracowników. Kontekst HR Polska wspiera klientów w tworzeniu i wdrażaniu sprawnych, zintegrowanych systemów HRM, w tym m.in.: systemów ocen, systemów motywacyjnych, siatek kompetencji i opisów stanowisk, ścieżek karier oraz planów sukcesji i programów zarządzania talentami, programów zmian, systemów szkoleń.

Sprawdź zakres naszego doradztwa.

Wystąpienia motywacyjne

Wystąpienia motywacyjne

Wystąpienia motywacyjne

Badania

Badania

Mikroszkolenia to kilkugodzinne spotkania o charakterze edukacyjnym, pozwalające skonfrontować doświadczenia uczestników z najnowocześniejszymi koncepcjami, gorącymi ideami oraz najlepszymi praktykami zaczerpniętymi z czołowych organizacji w Polsce i na świecie. To możliwość intensywnego ćwiczenia najważniejszych umiejętności. Celami mikroszkoleń są podniesienie świadomości biznesowej i doskonalenie kompetencji poprzez ćwiczenie konkretnych umiejętności, dyskusja nad inspirującymi studiami przypadków, rozwiązywanie praktycznych problemów, spotkania z ciekawymi ludźmi, ekspertami oraz praktykami zarządzania.

Sprawdź zakres naszych mikroszkoleń.

Mikroszkolenia

HR meeting

Minikonferencje dla klientów organizowane w dwóch formułach:
HR lunch meeting i HR web meeting. Weź udział!

Miękkie kompetencje. Twarde wyniki.

19

lat doświadczenia

3000

uczestników szkoleń rocznie

300

zadowolonych klientów

14

zaangażowanych konsultantów