Szkolenia Kontekst HR Polska mają na celu rozwój praktycznych umiejętności. Nasza metoda umożliwia zastosowanie nabytych kompetencji bezpośrednio po powrocie do macierzystej firmy oraz osiągnięcie zamierzonej celami szkolenia zmiany w sferze zachowań i postaw uczestników. Zajęcia prowadzone w małych grupach pozwalają na maksymalną indywidualizację nauki oraz pełne wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń uczestników. Nasza metoda szkoleniowa opiera się na sześciu wzajemnie uzupełniających się elementach: odniesienie do praktycznych doświadczeń, przekazywanie niezbędnej wiedzy, modelowanie, uczenie w praktyce, rzetelna ocena i planowanie wdrażania nabytych umiejętności.

Sprawdź zakres naszych szkoleń:

Szkolenia

Kontekst HR Polska w projektach coachingowych wykorzystuje holistyczny model coachingu International Coaching Community (ICC). Istotą coachingu jest ścisła współpraca coachee i coacha, oparta na zaufaniu i silnej motywacji oraz otwartości na zmiany.
Kontekst HR Polska stosuje w swojej pracy siedmioetapowy proces coachingu: badanie potrzeb, uzgadnianie celów i zakresu coachingu (zawarcie kontraktu), planowanie, działanie, sprawdzanie, poprawianie, ocena.

Coaching
Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo

Sprawne i dobrze funkcjonujące systemy HRM pozwalają firmie zachować adekwatny do potrzeb organizacji poziom zatrudnienia oraz pomagają utrzymać pożądany poziom satysfakcji pracowników. Kontekst HR Polska wspiera klientów w tworzeniu i wdrażaniu sprawnych, zintegrowanych systemów HRM, w tym m.in.: systemów ocen, systemów motywacyjnych, siatek kompetencji i opisów stanowisk, ścieżek karier oraz planów sukcesji i programów zarządzania talentami, programów zmian, systemów szkoleń.

Sprawdź zakres naszego doradztwa.

Wystąpienia motywacyjne

Wystąpienia motywacyjne

Wystąpienia motywacyjne

Badania

Badania

Mikroszkolenia to kilkugodzinne spotkania o charakterze edukacyjnym, pozwalające skonfrontować doświadczenia uczestników z najnowocześniejszymi koncepcjami, gorącymi ideami oraz najlepszymi praktykami zaczerpniętymi z czołowych organizacji w Polsce i na świecie. To możliwość intensywnego ćwiczenia najważniejszych umiejętności. Celami mikroszkoleń są podniesienie świadomości biznesowej i doskonalenie kompetencji poprzez ćwiczenie konkretnych umiejętności, dyskusja nad inspirującymi studiami przypadków, rozwiązywanie praktycznych problemów, spotkania z ciekawymi ludźmi, ekspertami oraz praktykami zarządzania.

Sprawdź zakres naszych mikroszkoleń.

Mikroszkolenia

HR meeting

Minikonferencje dla klientów organizowane w dwóch formułach:
HR lunch meeting i HR web meeting. Weź udział!

HR web meeting

HR web meeting to wyjątkowe 120 minut dla HR business partnerów, dyrektorów, menedżerów i specjalistów HR!

To czas na dyskusję, wymianę pomysłów i znalezienie inspiracji do pracy. Zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami, posłuchania o dobrych praktykach i uporządkowania wiedzy.

Informacje o kalendarium HR web meetingów zamieszczamy na Facebooku Kontekst HR.

Zgłoszenia na poszczególne wydarzenia zbierane są drogą mailową.

Miękkie kompetencje. Twarde wyniki.

20

lat doświadczenia

3000

uczestników szkoleń rocznie

320

zadowolonych klientów

10

zaangażowanych konsultantek i konsultantów