Success Insights

„Co 10 sekund dla kogoś na świecie generowany jest raport” [Forbes Magazine]. Od lat Success Insights® wspiera menedżerów i profesjonalistów z dziedziny HR w zmaganiach z ciągle rosnącymi oczekiwaniami rynku pracy, zapewniając rzetelne i profesjonalne narzędzia do oceny i walidacji. Przedstawiciele SI są obecni w 75 krajach, a narzędzia i raporty sporządzanie są w 30 językach.

Korzystając z analiz Success Insights®, można:

  • w świadomy sposób wpływać na rozwój swojej organizacji,
  • udoskonalać sposób komunikacji,
  • wzbogacać pracowników nie tylko o wiedzę o nich samych, ale również o otaczającym ich środowisku,
  • dowiedzieć się, jak zwiększyć efektywność pracowników w działaniach indywidualnych i pracy zespołowej.

Współpraca z profesorami, nauczycielami akademickimi oraz z wybitnymi praktykami z zakresu psychologii pracy i zarządzania gwarantuje skuteczność oraz wysoką jakość narzędzi i rozwiązań Success Insights®.

Raporty w badaniu Success Insights® definiują profil osobowości respondenta i pomagają lepiej rozumieć relacje opisanej osoby z innymi ludźmi. Generowane są po wypełnieniu kwestionariusza online na internetowej platformie badawczej. Każdy uczestnik otrzymuje indywidualny klucz kodowy. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15 minut. System zapewnia użytkownikom anonimowość i dyskrecję.

Raporty uzupełniane są wykresami typologii Success Insights®, które ilustrują wzorce zachowań.

Success Insights® Talent Insights zapewnia kompleksowe narzędzia zarządzania, które proponują innowacyjne rozwiązania w zakresie osiągania sukcesu zawodowego i osobistego w pięciu obszarach:

  • potencjalne mocne strony w zakresie zachowania i motywacji,
  • potencjalne konflikty w zakresie zachowania i motywacji (w tym pochłaniacze czasu),
  • idealne otoczenie,
  • klucz do motywacji,
  • klucz do zarządzania.

SI Talent Insights raport „Przełożony – podwładny” („Efektywna współpraca z innymi kluczem do sukcesu!”). Raport „Przełożony – podwładny” nie tylko identyfikuje indywidualne cechy, ale również pomaga kadrze zarządzającej i pracownikom wykorzystać wzajemne efekty poszczególnych typów zachowań i motywatorów jako narzędzie do osiągnięcia sukcesu. Zapewnia kompleksowe analizy, wspierające selekcję talentów, świadomy rozwój, motywowanie ludzi, budowanie efektywnej komunikacji oraz relacji w miejscu pracy.

SI Talent Insights raport „Kadra menedżerska” („Doskonałość, wykorzystanie szans i styl przywódczy!”). Raport „Kadra menedżerska” jest doskonałym narzędziem dla lidera, zwiększającym efektywność i pozwalającym osiągnąć długoterminowy sukces. Raport identyfikuje cechy i zachowania, sposób radzenia sobie z wyzwaniami i problemami oraz wpływaniem na podwładnych. Zawiera sugestie w zakresie zarządzania czasem i zarysowuje zalety synergii między osobistym stylem przywódczym a motywatorami.

SI Talent Insights raport „Handlowiec/sprzedawca” („Zsynchronizowany styl sprzedaży, nowy wymiar efektywności!”). Kompleksowe i świadome zarządzanie indywidualnymi cechami stylu komunikacji oraz osobistymi motywatorami jest główną siłą napędową stojącą za maksymalizacją efektywności sprzedaży. Raport identyfikuje potencjalne mocne strony i sprzeczności, które wynikają z kombinacji osobistego stylu komunikacji oraz systemu wartości. Przekraczanie własnych barier i poleganie na mocnych stronach zwiększają efektywność sprzedaży oraz zapewniają osiąganie zawodowych celów.

SI Talent Insightsraport skrócony. Dostępny jest również raport skrócony Talent Insights, szczególnie użyteczny przy procesie rekrutacji nowych pracowników. Opisuje wartość danego pracownika dla organizacji oraz jego idealne środowisko pracy, co pozwala na trafne dobranie osoby do konkretnego stanowiska.

SI Indeks strategii sprzedaży jest obiektywną analizą rozumienia przez badaną osobę strategii skutecznej sprzedaży. Analiza ta odpowiada przede wszystkim na pytanie, czy dana osoba potrafi sprzedawać. Ze skuteczną sprzedażą wiąże się duża wiedza, którą mierzy właśnie indeks strategii sprzedaży. Raport dostarcza także informacji osobie o jej silnych i słabych stronach w zakresie sprzedaży.

Badanie potencjału metodą SI

Konsultanci Kontekst HR Polska posiadają uprawnienia do prowadzenia badań rozwoju potencjału pracowników metodą Success Insights® (SI).