E-learning może być wsparciem tradycyjnych zajęć prowadzonych na sali szkoleniowej:

  • przed ich rozpoczęciem (by sprawdzić stan wiedzy uczestników),
  • w trakcie (jako jedna z form zdobywania wiedzy),
  • po zakończeniu (by utrwalić wiedzę bądź sprawdzić nabyte umiejętności).

Może być też platformą wymiany spostrzeżeń między uczestnikami a prowadzącym szkolenie, wsparciem dla uczestników, motywatorem do wykorzystania nabytych na szkoleniu umiejętności. Może wzmocnić efekty szkolenia i procesu rozwojowego.

Zakres e-learningu każdorazowo ustalamy z klientem.

Do e-learningu wykorzystujemy platformę wiedzy HR Business Partner Club.