Belbin

Dziewięć typów zachowań (zwanych rolami zespołowymi), które wyróżnił Belbin, to: poszukiwacz źródeł, dusza zespołu, koordynator, kreator, ewaluator, specjalista, lokomotywa, implementer, perfekcjonista.

Belbin® jest złotym standardem w identyfikowaniu potencjału (nazywanym rolami zespołowymi) w środowisku pracy. To bardziej narzędzie behawioralne niż test psychometryczny czy osobowościowy (w przeciwieństwie do osobowości zachowanie z czasem oraz pod wpływem wielu czynników może ulec zmianie).

Raporty z badania zawierają cenne wskazówki zarówno dla badanego, jak i organizacji. Są połączeniem postrzegania siebie samego w pracy i postrzegania innych osób, dzięki czemu otrzymujemy pełniejszą i bardziej wiarygodną informację. Ta metodologia obniża ryzyko zafałszowania wyników badania.

Wyniki badania Belbin® opracowane są w formie raportu.

W zależności od potrzeb organizacji, mogą to być raport indywidualny (generowany automatycznie online dla uczestnika badania) i raport zespołowy (dodatkowo tworzony dla zespołu objętego badaniem):

  • raport indywidualny pokazuje układ ról zespołowych u danej osoby;
  • raport zespołowy pokazuje, jak grupa osób będzie pracowała ze sobą jako zespół, podkreślając silne strony i słabości tego zespołu oraz informując o ewentualnych brakach pewnych ról lub zdublowanych kompetencjach w zespole.

Korzyści z wykorzystania Belbina® w organizacji:

  • świadome osoby, które mogą dostosować swoje zachowanie do sytuacji i potrzeb biznesowych;
  • zadania dopasowane do właściwych ludzi, co prowadzi do pracy bardziej efektywnych zespołów;
  • używanie wspólnego języka ról zespołowych do bardziej efektywnej komunikacji w zespole;
  • podejmowanie decyzji opartych na faktach, a nie przeczuciach;
  • pewność siebie przy podejmowaniu decyzji dotyczących innych ludzi.