Efektywność w pracy zespołowej – role Belbina

Od lat poszukujemy praktycznych narzędzi psychometrycznych, które świetnie sprawdzą się w biznesie i będą znaczącą wartością dodaną dla klientów, wprost zwiększającą ich efektywność w działaniu. Niestety najczęściej proponuje się wiedzę czysto akademicką, którą trudno przełożyć na realia biznesowe.

Jednym z absolutnie praktycznych narzędzi – i piszę o tym z pełnym przekonaniem – jest koncepcja i badanie dr. Mereditha Belbina.

W ciągu dziewięciu lat badań nad zespołami dr Meredith Belbin zidentyfikował dziewięć typów zachowań zwanych rolami zespołowymi. Najważniejszy wniosek wskazuje, że w składzie zespołów odnoszących stałe sukcesy znajdują się silni reprezentanci wszystkich dziewięciu ról. A ponieważ każdy członek zespołu ujawnia więcej niż jedną silną rolę zespołową, dlatego nie ma potrzeby, żeby zespół liczył zawsze dziewięciu członków lub więcej. Dziewięć typów zachowań (zwanych rolami zespołowymi), które wyróżnił Belbin, to: poszukiwacz źródeł, dusza zespołu, koordynator, kreator, ewaluator, specjalista, lokomotywa, implementer, perfekcjonista.

Zwykle ta koncepcja i wyniki indywidualne badania ( wypełnia je każdy z uczestników) cieszą się dużym zainteresowaniem. Intuicyjnie wiemy, że w różnorodności tkwi ogromna siła, ale koncepcja Belbina pokazuje ten fakt w sposób namacalny i oczywisty. Badanie poszerza indywidualne pole świadomości, pokazuje mocne strony i to, jakiej skóry nie powinniśmy zakładać na siebie.

Z kolei badanie i następujący po nim warsztat pozwalają na lepsze rozumienie siebie i innych, a co za tym idzie – na skuteczniejsze działanie. W trakcie warsztatów zainteresowanie uczestników dotyczące preferowanych ról w pracy w zespole jest bardzo duże. Zawsze w trakcie dyskusji okazuje się, że jest możliwość skonfigurowania idealnego zespołu, w którym obsadzone są wszystkie role. Bazowanie na potencjale poszczególnych osób jest przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Koncepcja dr. Mereditha Belbina jest prosta, klarowna, łatwa do wykorzystania i poprzez swoją skuteczność sprawdza się w praktyce. „Belbin” to narzędzie, które zwykły zespół zamienia w zespół z turbodoładowaniem.

Więcej o badaniu Belbin® znajdziesz tu.