Fact based-communication
Fact based-communication

Większość z nas traktuje proces komunikowania się jako coś oczywistego. Porozumiewamy się przecież od zawsze, od pierwszych chwil naszego życia. Jednak komunikacja międzyludzka rządzi się określonymi prawami. Zachowywanie tych zasad umożliwia nam skuteczne porozumiewanie się z innymi ludźmi. Komunikacja jest stosowaniem słów (komunikacja werbalna) i zachowań (komunikacja niewerbalna) w celu uzyskania i przekazania informacji z zamiarem wpłynięcia na zachowania rozmówcy.

Praca w organizacji wymaga szczególnych umiejętności komunikacyjnych. Jedną z nich jest zdolność do otwartej i pełnej szacunku komunikacji z innymi. Dzięki temu w wypadku np. niezgody zamiast zachowań obronnych (przerywania, zaprzeczania, grożenia, zamknięcia itp.) pojawia się chęć zrozumienia. Ludzie są gotowi poznawać perspektywę innych, aby zrozumieć ich punkt widzenia czy stanowisko w dyskusji.

Fact based-communication

Innowacyjne autorskie know-how

Fact based-communication

Szacunek, zrozumienie i nastawienie na współpracę są więc warunkiem autentycznej komunikacji. Takie podejście prowadzi z kolei do przyjęcia w rozmowie postawy wygrana-wygrana. Tym właśnie jest Fact-based communication. To sposób wymiany informacji oparty na wzajemnym zrozumieniu interpretacji dostępnych faktów. Fact-based communication z jednej strony za punkt wyjścia uznaje wielopoziomowość i niejednoznaczność komunikacji, z drugiej dostarcza skutecznych narzędzi komunikowania się w dwóch obszarach (mówienie i słuchanie) oraz czterech wymiarach (mówienie werbalne i niewerbalne, słuchanie werbalne i niewerbalne).

Sprowadzanie komunikacji do faktów bazowych, a następnie uzupełnianie ich naszymi opiniami, emocjami i potrzebami powiązanymi z danymi faktami pozwala na skuteczniejsze porozumiewanie się — tak w procesie mówienia, jak i słuchania.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o koncepcji Fact-based communication, zapraszamy do lektury, zapoznania się z ogólnym opisem treści programowych i kontaktu z nami.

Fact based-communication